Gå till innehåll

Bostadsklagomål

Söderåsens miljöförbund handlägger skriftliga bostadsklagomål. Tänk på att i första hand kontakta den som ger upphov till störningen och därefter även hyresvärden eller bostadsrättsföreningen om det inte sker någon förbättring.

Problem i bostadsmiljön

Din hyresvärd eller bostadsrättsförening ansvarar för förebygga och åtgärda problem som kan vara kopplade till bostaden och om du har problem i din bostadsmiljö ska du alltid börja med att kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

I de flesta fall är fastighetsägaren inte medveten om problemet förrän du informerar om det. Berätta om problemet, var det finns och när det uppstod första gången eller om det har hänt något annat som kan vara anledningen till att problemet uppkom, såsom läckage i badrummet. Kom ihåg att hålla en vänlig ton och samarbeta för att lösa problemet. Berätta också om du har dokumenterat skadorna eller klagomålen på något sätt.

Glöm inte att ge fastighetsägaren tillräckligt med tid för att lösa problemet. Du kan be fastighetsägaren om lägesrapporter kring vad som händer i ärendet.

Du har påtalat problemet för din fastighetsägare men inget händer

Kontakta miljöförbundet först efter att du har pratat med din fastighetsägare men misslyckats med att lösa problemet. När du pratat med oss kontaktar vi oftast fastighetsägaren via brev och informerar om klagomålet. Vi uppmanar fastighetsägaren att undersöka orsaken till klagomålet och att vidta åtgärder. Vi avslutar ärendet om fastighetsägaren åtgärdar problemet och vi inte får in några fler klagomål.

Om det fortfarande inte händer något

Skulle det komma in fler klagomål kommer vi att göra en inspektion eller annan utredning. Om det visar sig att klagomålet var befogat kommer vi att ställa krav på att rimliga åtgärder vidtas.

Anmälan av bostadsklagomål kan göras direkt på vår hemsida eller via blankett som du hittar på vår blankettsida.

Viktigt att tänka på innan du kontaktar miljöförbundet

Tänk på att i första hand kontakta den som ger upphov till störningen och kontakta även din hyresvärd eller bostadsrättsförening om störningen kvarstår trots kontakt med den som ger upphov till störningen. Dessa parter behöver i sin tur få rimlig tid på sig att vidta åtgärder.

Tänk på att du inte kan vara anonym i ett ärende om du lämnat dina uppgifter vid klagomålsanmälan. Du kan självklart lämna en anonym klagomålsanmälan men tänk då på att miljöförbundet inte har möjlighet att återkoppla till dig. Detta innebär att ärendet i regel inte kan drivas vidare då det saknas en motpart.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024