Gå till innehåll

Fukt och mögel

Om du upptäcker en fuktskada eller mögeltillväxt i din lägenhet ska du kontakta din fastighetsägare. Det är viktigt att problemen åtgärdas så fort som möjligt.

Fuktskador kan bero på läckage från tak, fönster, vattenledningar, avloppsstammar och toaletter. Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utom- och inomhus. Om det finns tillgång till fukt, syre och näring i form av trä, smuts och damm, kan mögel börja växa.

Fuktskador kan även leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. Fukt och mögel kan orsaka hälsoproblem och det är vanligt att människor som vistas i fuktiga hus upplever irritation i luftvägar och ögon eller har problem med andnöd och hosta. För personer som har allergiska besvär, allergi i släkten eller känsliga luftvägar och slemhinnor finns anledning att vara extra försiktig. Barn och ungdomar är också extra känsliga.

Några tecken som kan tyda på att du har problem med fukt och mögel i din bostad:

  • Mikrobiell lukt, det vill säga "jordkällarliknande" lukt
  • Mögellukt i kläder och textilier
  • Synliga fuktskador, fuktfläckar och synlig mikrobiell tillväxt
  • Missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter
  • Sprickor i putsytor och avflagnande färg
  • Omfattande kondens på fönstrens insida vid en temperatur av ca -5°C eller lägre.

Alla fuktskador måste åtgärdas

Alla typer av fukt- och mögelskador bör åtgärdas snarast. Det skadade materialet måste tas bort och ersättas med nytt. Gamla upptorkade fuktskador kan också ge hälsoproblem eftersom det kan finnas upptorkat mögel som kan spridas i inomhusluften.

Du kan arbeta förebyggande genom att:

  • Se till att ventilationen i din bostad fungerar ordentligt, då minskar risken för fuktskador och i förlängningen angrepp av mögel och andra mikroorganismer. Detta gäller särskilt i badrum och kök där det ofta blir högre fuktnivåer.
  • Hålla ventiler öppna och rengöra dem ofta.
  • Förebygga och åtgärda fuktskador som beror på läckage utifrån.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023