Gå till innehåll

Vedeldning

Det har blivit allt populärare att elda med ved i braskamin, kakelugn eller vedpanna. Tänk på att vedeldning som inte utförs på rätt sätt kan lukta illa, ge upphov till luftföroreningar och orsaka hälsoproblem. Genom att elda på rätt sätt kan du minska utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar med upp till 50 procent.

Om du störs av vedeldning från exempelvis grannar så ska du i första hand kontakta den som eldar.
Tänk på att du inte kan vara anonym i ett ärende om du lämnat dina uppgifter vid klagomålsanmälan. Du kan självklart lämna en anonym klagomålsanmälan men tänk då på att miljöförbundet inte har möjlighet att återkoppla till dig. Detta innebär att ärendet i regel inte kan drivas vidare då det saknas en motpart.

Du som eldar har ett stort ansvar att se till att din eldning inte stör någon annan.

Har du vedeldning som huvudsaklig värmekälla behöver du i regel ha en modern, miljögodkänd vedpanna med ackumulatortankar för att kunna elda utan att grannarna störs.

Störande rök, lukt och sot kan bero på olämpligt bränsle och eldstad eller på felaktig eldningsteknik.

Så här eldar du rätt:

  • Ha en ackumulatortank kopplad till pannan.
  • Se till att veden är ordentligt torr och förvaras torrt.
  • Elda med full effekt och ha alltid god lufttillförsel.
  • Använd tändmedel och tänd i toppen av brasan.
  • Ett bra alternativ är att elda med träpellets i stället för ved.

Det är förbjudet att elda med hushållsavfall som mjölkkartonger, plast, spånskivor eller liknande!

Enligt de lokala föreskrifterna är det numera förbjudet att elda ved i en panna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortankar under tiden 1 juni till 15 augusti inom detaljplanelagt bostadsområde.

Trivseleldning, det vill säga vedeldning i kamin som komplement till den huvudsakliga värmekällan, ska normalt bara förekomma upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger i veckan. Var ditt hus ligger och din förmåga att elda störningsfritt avgör om du kan elda mer.

Om du störs av vedeldning ska du i första hand kontakta den som eldar. Om ni inte kan lösa problemet tillsammans kan du skicka in en klagomålsanmälan till oss på miljöförbundet.

Som ett första steg efter att vi mottagit din klagomålsanmälan kontaktar vi den som ger upphov till störningen och påbörjar en utredning. Om det visar sig att klagomålet är befogat kommer vi att ställa krav på att rimliga åtgärder vidtas.

Tänk på att vi inte har möjlighet att återkoppla till dig om du lämnar ett anonymt klagomål. Detta innebär att vi i de flesta fall inte kan driva ärendet vidare då det saknas en motpart.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2023