Gå till innehåll

Lämna in klagomål

Digitalt formulär för att lämna in klagomål till Söderåsens miljöförbund gällande miljö, livsmedel, åldersbegränsade varor med mera.

Anonyma klagomål

Om du lämnar ett anonymt klagomål med bristande uppgifter kan det vara svåra för oss att handlägga. Fyll därför i formuläret så utförligt som möjligt.

Lämnade uppgifter är offentliga.

Kontaktuppgifter


Verksamhetsuppgifter


Klagomålet
Har du varit i kontakt med med fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren angående störningen, bristen eller felet?
Har du varit i kontakt med med fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren angående störningen, bristen eller felet?


Kontakta fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren innan du kontaktar oss.Skriv gärna personens kontaktuppgifter också.

Till exempel adress eller kordinator

Beskriv störningen så utförligt som möjligt.


Har du tidigare anmält störningen till Söderåsens miljöförbund?
Har du tidigare anmält störningen till Söderåsens miljöförbund?
Har du någon annan information som du känner är viktigt för Söderåsens miljöförbund att känna till?

Till exempel störningsdagbok eller bilder.

Klagande


Fastighetsägare, bostadsrättsförening eller motsvarande

Klagomålet
Boendeform
Boendeform
Har du varit i kontakt med fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den störande angående problemet?
Har du varit i kontakt med fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den störande angående problemet?


Om du svarar nej vill vi att du i första hand kontaktar de som orsakar störningen innan du kontaktar oss.


Beskriv störningen så exakt som möjligt samt vad/vem som orsakar den.Har du för avsikt att flytta inom de närmsta månaderna?
Har du för avsikt att flytta inom de närmsta månaderna?Till exempel tid på dygnet, veckodagar, antal störningar per vecka eller månad.
Om du har bilder med mera som kan hjälpa oss vill vi att du bifogar dessa eller anger att sådana finns att tillgå.

Dina kontaktuppgifter


Verksamhet eller individ som klagomålet avserVilseledande förfarande
Fylls i endast vid misstänkt fusk


Om du har bilder med mera som kan hjälpa oss vill vi att du bifogar dessa eller anger att sådana finns att tillgå.

Kontaktuppgifter

Misstänkt måltid eller livsmedel
Varför misstänker du just detta livsmedel?
Varför misstänker du just detta livsmedel?


Av vilka andra anledningar misstänker du detta livsmedel?

Frukost dag 1

Lunch dag 1

Middag/eftermiddags-/kvällsmåltider dag 1

Frukost dag 2

Lunch dag 2

Middag/eftermiddags-/kvällsmåltider dag 2
Har du någon överkänslighet eller nedsatt immunförsvar?
Har du någon överkänslighet eller nedsatt immunförsvar?


Symptom

Vilka symptom har du?
Vilka symptom har du?Beskriv vilka andra symptom du har.
Har du fortfarande symptom
Har du fortfarande symptom
Övriga upplysningar
Har du behövt söka vårt?
Har du behövt söka vårt?Om du har besökt läkare, vårdcentral eller sjukhus, har du lämnat prover?
Om du har besökt läkare, vårdcentral eller sjukhus, har du lämnat prover?Var det flera som åt av samma mat?
Var det flera som åt av samma mat?
Har du som blivit sjuk, druckit vatten från egen brunn?
Har du som blivit sjuk, druckit vatten från egen brunn?


Har du som blivit sjuk, varit utomland?
Har du som blivit sjuk, varit utomland?


Har du som blivit sjuk, Varit i kontakt med djur?
Har du som blivit sjuk, Varit i kontakt med djur?


Har du som blivit sjuk, barn på förskola?
Har du som blivit sjuk, barn på förskola?


Har du som blivit sjuk, Annan magsjukdom eller matallergi?
Har du som blivit sjuk, Annan magsjukdom eller matallergi?


Har du som blivit sjuk, badat i insjö, hav eller pool?
Har du som blivit sjuk, badat i insjö, hav eller pool?
Om du har bilder med mera som kan hjälpa oss vill vi att du bifogar dessa eller anger att sådana finns att tillgå.

De uppgifter som lämnas i dessa formulär registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024