Gå till innehåll

Legionella

Legionella är en bakterie som kan orsaka legionärsjuka (en form av lunginflammation) och pontiacfeber. Bakterien förekommer naturligt i sjöar, jord och vattendrag. Bakterierna kan komma in i våra bostäder via vattennätet, och om bakterierna får möjlighet att föröka sig kan man bli sjuk.

Bakterierna trivs bäst i stillastående vatten som har en temperatur mellan 20 och 45 °C, men bakterien kan överleva i temperaturintervallet 0-50 °C. Om vattenomsättningen i vattenledningar är låg eller om temperaturen är mellan 20 och 45 °C är risken stor att legionellabakterier växer till. Ju större och mer komplicerade vattensystemen är desto större blir risken för tillväxt. För att förhindra att bakterierna växter till är drift och underhåll av vattensystem viktigt.

Du kan bli smittad om du andas in vattenånga som innehåller bakterier, till exempel när du duschar eller badar i bubbelpool. Legionella smittar inte via dricksvatten och inte heller från person till person. Det är främst äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar som drabbas.

För att förhindra legionellatillväxt i ledningssystemen är det viktigt att:

  • Se till att temperaturen i varmvattenberedaren överstiger 60°C och vid tappstället 50°C.
  • Göra en hetvattenspolning i 10 minuter när vattnet har stått still länge, till exempel efter semester eller sommarlov.
  • Bygga enkla och lättskötta system och undvika blindledningar där vattnet blir stillastående. Se till att driftinstruktionerna tar upp legionellarisken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023