Gå till innehåll

Luftkvalitet och temperatur

En bra inomhusmiljö i våra bostäder är viktig för hälsan. Vi tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus, därför är det viktigt att luftkvaliteten och inomhustemperaturen i våra bostäder är tillfredsställande.

Kontakta i första hand din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du upplever problem med ventilationen eller temperaturen i din lägenhet. Om problemet inte går att lösa inom rimlig tid kan du vända dig till oss på miljöförbundet.

Ventilation och luftomsättning

Ventilationssystemet ska avlägsna fukt och föroreningar samt tillföra frisk luft. Din hälsa kan påverkas negativt om ventilationen inte fungerar eller om det är dålig luftomsättning. Dålig luftomsättning kan bero på att ventilationskanaler och ventiler inte har rensats och att filter inte bytts ut. Tecken på att ventilationen är otillräcklig kan vara att det bildas kondens på insidan av fönstren eller mögel på väggar eller innertak i badrummet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ventilationssystemet fungerar som det ska och att ventilationen kontrolleras regelbundet.

Inomhustemperaturer och drag

Söderåsens miljöförbund bedömning baseras på Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus.

Om temperaturen under en längre tid är under 18°C eller över 24°C bör orsakerna till temperaturen undersökas. Temperaturen ska vara uppmätt mitt i rummet en meter ovanför golvet.

För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer mellan 20 och 23°C. För känsliga grupper som exempelvis äldre och personer med funktionsnedsättningar bör temperaturen vara mellan 22 och 24°C.

Drag kan upplevas som kyla från otäta fönster och dörrar, tilluftsventiler och om det inte finns tillräckligt med uteluftsventiler i bostaden.

Ventilationssystemet ska avlägsna fukt och föroreningar samt tillföra frisk luft.

Din hälsa kan påverkas negativt om ventilationen inte fungerar eller om det är dålig luftomsättning. Detta kan bero på att ventilationskanaler och ventiler inte har rensats eller att filter inte bytts ut.

Tecken på att ventilationen är otillräcklig kan vara förekomst av:

  • kondens på insidan av fönstren,
  • mögelpåväxt på väggar eller innertak i badrummet, eller
  • lukter från andra rum eller från grannarnas lägenheter.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ventilationssystemet fungerar som det ska och att ventilationen kontrolleras regelbundet.

Så här kan du förbättra luften i din bostad:

  • Friskluftsventiler och vädringsfönster hålls öppna för bättre luftbyte.
  • Ventiler i kök och badrum rengörs samt fettfilter i köksfläkt.
  • Vädra ofta och ha korsdrag i korta stunder.
  • Håll köksfönster stängda vid matlagning så att dina grannar inte störs av matos. Låt istället köksdörren stå på glänt och fönster i andra rum vara öppna.
  • Installera inte köksfläkt utan att tala med hyresvärden, grannars ventilation kan påverkas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024