Gå till innehåll

Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier, byggnadsarbeten, diskotek och konserter.

Buller påverkar vår hälsa. Vad som uppfattas som störande kan skilja från person till person. Buller påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller det är, vilken styrka det har, vilka frekvenser det innehåller och hur det varierar över tiden. Det spelar också roll i vilken situation vi utsätts för buller.

Om vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus.

Normala ljud som förekommer i en bostad får du dock tåla i viss omfattning.

Prata med den som ger upphov till störningen

Om du störs av buller är det viktigt att du i första hand vänder dig till den som ger upphov till störningen. Om det inte hjälper ska du vända dig till din fastighetsägare eller bostadsrättsförening som har utredningsansvar för att undersöka om klagomålet är befogat.

Om inget av ovanstående har fungerat för att åtgärda problemet med störningen kan du skicka in en skriftlig klagomålsanmälan till miljöförbundet via vår hemsida, e-post eller post.

Miljöförbundet handlägger inte din klagomålsanmälan om du inte först kontaktat den som ger upphov till störningen och även kontaktat din hyresvärd eller bostadsrättsförening om störningen kvarstår trots kontakt med den som ger upphov till störningen. Dessa parter behöver i sin tur få rimlig tid på sig att vidta åtgärder.

Tänk på att miljöförbundet inte har möjlighet att återkoppla till dig om du lämnar ett anonymt klagomål. Detta innebär att vi i regel inte kan driva ärendet vidare då det saknas en motpart.

Vår utredning

Miljöförbundets utredning är en process som tar tid. När din skriftliga klagomålsanmälan inkommit kontaktas den som ger upphov till störningen och en utredning påbörjas.

Om det visar sig att klagomålet var befogat kommer det att ställas ställa krav på att rimliga åtgärder vidtas.

Miljöförbundet följer de riktvärden som anges av Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket när vi utreder störningen.

Tänk på att eventuella ljudmätningar alltid utförs med fönster och dörrar stängda, vilket innebär att ljud som uppkommer utomhus och upplevs som störande sällan innebär en olägenhet för hälsan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 december 2023