Gå till innehåll

Kemikalier i hemmet

Kemikalieanvändningen i dagens samhälle är ganska omfattande. Kemikalier finns i varor som livsmedel, rengöringsmedel, kosmetika, elektriska apparater, kläder, skor, textilier och möbler. Söderåsens miljöförbund arbetar med kontroll och tillsyn av konsumentprodukter som erbjuds i handeln.

Många kemikalier påverkar både miljön och människans hälsa negativt. Exempel på sådana ämnen är kemikalier som finns i hygienprodukter och läkemedel. Förutom att de kan påverka vår hälsa följer en del av dessa ämnen med avloppsvattnet till avloppsreningsverken och vidare ut i vattendragen. Miljö- och hälsopåverkande ämnen avges också till omgivningen när vi använder elektroniska apparater, byggnadsmaterial och textiler eller när dessa produkter blir avfall. Det saknas ännu tillräckliga studier av många kemiska ämnens effekter på vår hälsa och på miljön.

Söderåsens miljöförbund arbetar med kontroll och tillsyn av konsumentprodukter som erbjuds i handeln. Vi arbetar genom att se till att kemiska produkter som säljs till konsumenter är märkta med rätt information och att varor inte innehåller förbjudna ämnen.

Som privatperson kan du göra en insats genom att handla produkter som är miljömärkta. Följ länkarna för enkla tips på hur du som konsument kan göra miljövänliga val och bidra till att minska miljöpåverkan från kemikalier.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023