Gå till innehåll

Lantbruk

Det skånska lantbruket förser oss med närproducerade livsmedel och ett öppet odlingslandskap med inslag av natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Avfall, cisterner, djurhållning, energi gödselhantering, kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsläckage är några av de delar inom jordbruket som har en påverkan på miljön. Miljöbalken och tillhörande bestämmelser gäller därför dig som jordbrukare.

Odling av livsmedel och växter kan ske både på friland men även i plasttunnlar på fält och i växthus. Det finns många regler om hur jordbruk ska bedrivas. Ett bra sätt att få överblick över vilka regler som gäller är att genomföra Miljöhusesynen.

Genom att gå med i Greppa Näringen kan du lära dig mer om hur din verksamhet påverkar miljön och vad du kan göra för att minska miljöpåverkan.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023