Gå till innehåll

Tillstånd eller anmälan

Många verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön eller medföra risker för människors hälsa kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen eller annan lagstiftning.

Vad innebär anmälan?

Anmälan innebär att du skickar in en blankett med de uppgifter som vi efterfrågar på blanketten. Anmälan ska göras i god tid innan du vidtar åtgärder, börjar bygga och så vidare. I många lagar brukar sex veckor räknas som ”i god tid”. Du får svar på din anmälan, antingen som en bekräftelse att den kommit in, ett föreläggande om försiktighetsmått eller ett förbud. Skulle du inte ha fått svar inom sex veckor från det att du gjort anmälan har du rätt att starta ändå. En anmälan medför inget tillstånd och ger därmed inte heller någon garanterad rätt eller säkerhet för din del att kraven inte kan komma att skärpas framöver.

Vad innebär tillstånd?

För att få ett tillstånd måste du ansöka om det. Detta är en mer omfattande prövning än en anmälan. Det krävs mer underlag och information från dig. Dessutom ska grannar och andra sakägare få tillfälle att yttra sig. Vid tillståndsplikt måste du vänta in ett beslut om tillstånd från myndigheten innan du kan påbörja din verksamhet eller vidta åtgärder. Ett tillstånd är oftast förenat med villkor och ger dig en säkerhet i tio år.

Om du inte vet på förhand om du behöver anmälan eller ett tillstånd kan du kontakta oss. Namnen på blanketterna ger också en indikation på om det rör sig om en anmälan eller ett tillstånd.

Vissa blanketter har både anmälan och ansökan i namnet. Berode på vad och var du vill göra något avgör då om det är en anmälan eller ansökan. Vi gör den bedömningen när vi har fått in blanketten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024