Gå till innehåll

Kommunalt avlopp

Söderåsens miljöförbund ansvarar för tillsynen av kommunala avloppsreningsverk men handlägger inte ärenden om anslutning till kommunalt avlopp. Om du vill ansluta dig till det kommunala spillvattennätet eller om din fastighet redan ligger inom kommunalt verksamhetsområde och du har frågor om kommunalt vatten och avlopp ska du vända dig till din kommun.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) är ett interkommunalt bolag som levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.

Klippans kommun ansvarar själv för leverans av dricksvatten, rening av avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten i Klippans kommun.

Varje kommun har en strategi för utbyggnad av det kommunala spillvattennätet där det framgår vilka områden som kommer att anslutas inom överskådlig tid. För information om detta kan du kontakta NSVA respektive Klippans kommun.

Enligt domslut från Mark och Miljööverdomstolen är anslutning till det kommunala reningsverket i regel det miljömässigt lämpligaste sättet att omhänderta avloppsvatten när fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde för spillvatten.

Om du inte kopplar på din fastighet till det kommunala spillvattennätet kommer vi därför att förelägga dig att ansluta fastigheten om inte särskilda skäl föreligger.

I regel avråder vi ansökningar om avlopp i ett område som snart kommer att få kommunalt avlopp. Om avlopp måste inrättas, till exempel på grund av akut stopp eller nybyggnation, kan tillståndet komma att tidsbegränsas.

Kommunen är skyldig att betala en viss ersättning för nyare avloppsanläggningar som tas ur bruk när det kommunala spillvattennätet byggs ut. Kontakta NSVA respektive Klippans kommun för frågor om detta.

Nej.

Anslutning till det kommunala reningsverket bedöms i regel som det miljömässigt lämpligaste sättet att omhänderta avloppsvatten när fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde för spillvatten. Andra typer av avloppslösningar godkänns därför inte, undantaget exceptionella fall.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023