Gå till innehåll

Bedöm ditt avlopp

Om du inte har kommunalt avlopp är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att ditt avloppsvatten renas så att det inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön. Det är därför viktigt att du förstår hur ditt avlopp fungerar samt att du regelbundet sköter om det och kontrollerar att det fungerar som avsett.

För att kontrollera om avloppet du har idag uppfyller dagens krav på rening kan du använda en checklista från Avloppsguiden. Du kan hitta checklistan under "Relaterad information", längst ner på sidan.

Äldre typer av avloppsanläggningar som sandfilterbrunnar och sjunkbrunnar uppfyller inte dagens krav på rening och finns inte med i checklistan. Har du ett sådant avlopp med ansluten toalett behöver den åtgärdas även om den har ett skriftligt tillstånd från kommunen.

Du bör kontrollera ditt avlopp med checklistan minst en gång per år för att se att den fortfarande fungerar bra. På så sätt kan du även upptäcka problem så att de kan åtgärdas innan det blir stopp i avloppet.

Gå igenom alla delar i avloppsanläggningen och gör din bedömning. Läs informationen på denna sida och på Avloppsguiden om det visar sig att ditt avlopp är i behov av förbättring eller åtgärdande. Kontakta oss gärna om du fortfarande har frågor efter detta.

Om du har ett rött avlopp så behöver det åtgärdas och du bör skicka in en ansökan om tillstånd för ett nytt avlopp till oss så snart som möjligt. Du kan läsa mer om tillståndsansökan på sidan "Tillstånd för avloppsanlägg".

Om du har ett rött avlopp när vi gör tillsyn på avloppen i ditt område kommer vi att förbjuda utsläpp till avloppet. Vi tar betalt för den tid vi lägger på att kontrollera äldre avlopp, så om du själv kan se att ditt avlopp kommer underkännas bör du skicka in en ansökan redan nu.

Avloppets funktion avtar med tiden och alla infiltrationer och markbäddar kommer för eller senare att sätta igen. Exakt när de sätter igen beror bland annat på hur mycket den använts och hur den har anlagts.

Om en anläggning är gammal men i övrigt fungerar bra enligt checklistan behöver den vanligtvis inte åtgärdas. Du bör däremot vara extra noggrann med att regelbundet kontrollera den.

Om du har ett avlopp som är mer än 20 år gammal när vi gör tillsyn på avloppen i ditt område kommer vi att inspektera din anläggning för att se om den fortfarande fungerar bra. Förutsatt att den fungerar bra kommer vi inte att kräva att den ska åtgärdas.

Om ditt avlopp är gult eftersom du sett att något i checklistan saknas eller fungerar dåligt bör du kontakta oss och berätta vad felet är. Läs igenom information på vår hemsida och på Avloppsguiden innan du hör av dig så att samtalet blir så givande som möjligt.

Det är viktigt att du kontaktar oss innan du gör ett ingrepp i avloppet eftersom ändringen kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig.

Om felet antyder att avloppet håller på att sätta igen bör du snarast ansöka om tillstånd för en ny anläggning. Ett nytt tillstånd krävs även om man ersätter en äldre infiltration eller markbädd med en ny.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 november 2023