Gå till innehåll

Köpa hus

När du köper ett hus köper du också ett ansvar att följa vissa lagstiftningar. Vissa typer att åtgärder kräver dessutom ytterligare tillstånd från olika myndigheter.

Det kan vara mycket att tänka på när man köper ett nytt hus, särskilt om man inte ägt ett hus tidigare, och det är lätt att missa saker. Vissa missar kostar inget och det blir inga större påföljder. Andra missar kan ställa till det ordentligt och göra köpet mycket dyrare än vad ni planerat för.

Som fastighetsägare har du ett stort ansvar för vad som händer på din mark. Bara för att du äger en fastighet betyder inte heller att du får göra som du vill. Det finns många saker som kräver särskilda tillstånd från olika myndigheter. Vi har samlat en del information till dig som ny fastighetsägare på saker som är bra att tänka på inför ett köp.

Har du en egen dricksvattenbrunn som endast används av din fastighet eller ett fåtal hushåll ansvarar du eller ni själva för denna. Det händer att dricksvattenbrunnar blir förorenade över tid och det är därför viktigt att regelbundet göra provtagningar, rekommenderat provtagningsintervall är vart tredje år.

Att anlägga en ny dricksvattenbrunn kräver inget särskilt tillstånd men det är bra att anmäla installationen till Sveriges geologiska undersöknings (SGU) brunnsarkiv. Finns brunnen med där syns den hos olika myndigheter som enklare kan skydda den från deras dagliga verksamhet och vid större olyckor.

Ett avlopp räknas som miljöfarligverksamhet och det behövs därför tillstånd för att anlägga ett nytt eller göra ändringar på en befintlig anläggning. Tillståndet hör till fastigheten och inte personen som har ansökt om att inrätta avloppet från början. Som ny fastighetsägare bör du alltid se till att du får tillståndet för anläggningen. Både för att veta utformningen och placeringen eller om där är någon skötsel du behöver göra. Tillståndet är också något vi kan komma att efterfråga om gör tillsyn på din fastighet.

Om du har köpt en fastighet med en värmepumpsanläggning är det viktigt att du får handlingarna gällande anläggningen från den tidigare ägaren. Handlingarna består av som minst ett beslut samt en situationsplan som visar var energibrunnen eller markvärmeslingorna är belägna. Om du inte får dessa handlingar kan det bli svårt att tillexempel utföra grävningsarbete på din fastighet då du kan råka gräva i området där köldbärarslingan ligger. I handlingarna står också hur du ska göra om du vill ta värmepumpsanläggningen ur drift.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024