Gå till innehåll

Pannor

Ett sätt att minska oljeberoendet är att skaffa en halm-, flis- eller spannmålseldad panna. Du behöver lämna in en anmälan till miljöförbundet om du ska installera en panna eller annan förbränningsanläggning med en sammanlagd installerad effekt på mer än 500 kW.

Det är anläggningens totala effekt som räknas. Detta betyder att om du till exempel planerar installera två fastbränslepannor vardera 490 kW så måste det anmälas även om varje panna har en effekt på mindre än 500 kW.

Om du vill elda kadaver i din panna måste du ha ett godkännande från Jordbruksverket. Du måste också göra en anmälan till miljöförbundet.  

Askan från alla pannor ska hanteras på ett godtagbart sätt. Om du vill sprida askan på jordbruksmark är det viktigt att den sprids på tillräckligt stora arealer. Annars finns risk för att tungmetaller som till exempel kadmiumhalten ökar i marken där askan sprids.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023