Gå till innehåll

Egenkontroll lantbruk

Kravet på egenkontroll omfattar alla verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljö. Egenkontrollen ska anpassas efter verksamhetens inriktning, storlek och möjlig påverkan på miljön. 

Alla har ett eget ansvar att känna till och följa lagstiftningen. Egenkontrollen hjälper dig att se till att ditt företag lever upp till gällande lagstiftning och följa eventuella beslut från myndigheter. Det ger dig bra förutsättningar att hitta fel och brister tidigt - innan något händer oförutsett som kan kosta pengar i slutänden. Det är du som på eget initiativ ska bedriva egenkontrollen.

Det krävs att du har tillräckliga kunskaper om din verksamhets påverkan på omgivningen och hur du kan förebygga och minska eventuell negativ påverkan. Du måste också känna till vilka regler som gäller för just din verksamhet. För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga finns angivna krav för vad som ska ingå i egenkontrollen. Då ska egenkontrollen vara dokumenterad enligt vissa anvisningar. 

Jordbruksverket har tagit fram vägledning och information om egenkontroll på lantbruk. Du kan läsa mer på deras webbplats. Miljöhusesyn.nu kan också vara en god hjälp. 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023