Gå till innehåll

Förbränningsanläggningar

Förbränningsanläggningar omfattas av flera regelverk och i lagstiftningen delas anläggningarna in i olika kategorier. Kategorierna defineras utifrån anläggningens effekt.

Förbränningsanläggningar vars effekt är mindre än 0,5 megawatt omfattas av ekodesign-förordningen (2015/1189/EU). Ekodesignförordningen innehåller produktkrav för fastbränslepannor. Energimyndigheten är tillsynsvägledande myndighet för bestämmelser enligt ekodesignförordningen och kan svara närmare på frågor om dess tillämpning. Användningen av dessa små anläggningar omfattas av miljöbalken (1998:808) vad avser hänsyn till omgivningen.

Förbränningsanläggningar vars effekt är större än 0,5 megawatt (500 kilowatt) omfattas av miljöbalken (1998:808) och miljöprövningsförordningen (2013:251). Anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 0,5 megawatt men högst 20 megawatt, avsedd enbart för annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, är anmälnings-pliktiga enligt miljöprövningsförordning.

En anläggning som är avsedd för enbart fossil eldningsolja alternativt biogen eller fossil bränslegas är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen om den totalt installerade tillförda effekt är mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt.

För anläggningar med en total installerad tillförd effekt av minst 20 megawatt men högst 300 megawatt görs ansökan om tillstånd hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Skåne, för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt görs ansökan om tillstånd hos Mark och miljödomstolen.

En medelstor förbränningsanläggning är en anläggning där anläggningseffekten är 1 MW eller högre men högst 50 MW. Dessa anläggningar omfattas förutom miljöbalken (1998:808) och miljöprövningsförordningen (2013:251) även av Förordning om medelstora förbrännings-anläggningar (2018:471).
Förbränningsanläggningar där den sammanlagda installerade tillförda effekten är 50 megawatt eller större definieras som en stor förbränningsanläggning och omfattas även av Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar.
Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Verksamhetsutövaren ska även utan onödigt dröjsmål informera tillsynsmyndigheten om en planerad ändring av en medelstor förbrännings- anläggning, om ändringen kan ha betydelse för de begränsningsvärden som gäller för anläggningen.

En medelstor förbränningsanläggning får, enligt 21 § förordningen om medelstora förbränningsanläggningar, inte vara i drift utan att vara registrerad hos tillsynsmyndigheten.

Enligt förordningen finns en skillnad i tidpunkten när registrering skall göras eller senast vara gjord beroende på när anläggningen har tagits eller ska tas i drift:

  • Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift.
  • Anläggningar som är i drift och som togs i drift efter den 19 december 2018 skall registreras snarast.
  • För anläggningar som är i drift och som togs i drift senast 19 december 2018 (2018-anläggning) gäller att;
  • En anläggning med en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt skall vara registrerad senast den 1 januari 2024.
  • En anläggning med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt skall vara registrerad senast januari 2029.

För att registrera din förbränningsanläggning använder du vår blankett "Registrering av medelstora förbränningsanläggningar" som du hittar under rubriken "miljöfarliga verksamheter, industri".

I enlighet med 23 § förordning om medelstora förbränningsanläggningar kommer uppgifter om anläggningen publiceras på denna sida.

De uppgifter som publiceras är organisationsnummer, verksamhetsnamn, fastighetsbeteckning samt kommun.

I enlighet med 23 § förordning om medelstora förbränningsanläggningar publiceras uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar som Söderåsens miljöförbund har tillsyn på.

Uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar.

Organisationnummer

Verksamhetsnamn

Fastighetsbeteckning

Kommun

556100-9852

Kraftringen Energi AB

SJÖLEDEN 1:6

Klippan

556100-9852

Kraftringen Energi AB

INSPEKTORN 3 och NOVISEN 9

Klippan

556475-7119

Kraftringen Produktion AB i Lund

TEGELBRUKET 10

Klippan

556100-9852

Kraftringen Energi AB

ÖSTRA LJUNGBY 3:85

Klippan

556199-6504

Perstorps Fjärrvärme

DALIAN 2

Perstorp

556184-3995

Pugerup & Böketofta Jordbrukskompani

BÖKETOFTA 10:1

Svalöv

556208-8137

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB

FRÄSAREN 1

Örkelljunga

559087-5745

Adven Energilösningar AB

TECKOMATORP 19:2

Svalöv

559087-5745

Adven Energilösningar AB

BILLEBERGA 11:162

Svalöv

556632-0692

Solör Bioenergi Syd AB

SÖDRA SVALÖV 18:6

Svalöv

556432-2237

Gelita Sweden AB

STIDSVIG 2:10

Klippan

556660-9136

Barry Callebaut Sweden AB

KÅGERÖD 3:19

Svalöv

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024