Gå till innehåll

Djurhållning

En djurhållande verksamhet kan vara allt ifrån tre hästar till ett större lantbruk med nötkreatur eller ett hönseri. Om du har en verksamhet med djurhållning är det viktigt att den sköts på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa. Om din gård räknas som jordbruksföretag gäller jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket för dig. I annat fall kan motsvarande krav ställas med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

En djurhållande verksamhet kan vara allt ifrån tre hästar till ett större lantbruk med nötkreatur eller ett hönseri. Om du har en verksamhet med djurhållning är det viktigt att den sköts på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa. Det innebär bland annat att gödseln ska lagras och hanteras på ett bra sätt och att grannar inte störs av lukt eller flugor. Hur mycket störningar man väntas tåla beror till exempel på var man bosatt sig och vem som besväras.

Om ditt lantbruk har många djur kan du behöva anmäla verksamheten till miljöförbundet eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Har du mer än 100 djurenheter ska du anmäla verksamheten till miljöförbundet. Har du mer än 400 djurenheter av nöt, häst eller minkar alternativt mer än 40 000 platser för fjäderfän, 2 000 platser för växande grisar eller 750 platser för suggor så ska du söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Jordbruksverket har tagit en beräkningshjälp för räkna ut antalet djurenheter, se länk under relaterad information.

Hantering av kadaver

För att undvika eventuell spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. I väntan på hämtning ska kadaver förvaras så att vilda djur som till exempel fåglar ska hindras från att komma åt kadavret. Läs mer hantering av kadaver på Jordbruksverkets webbplats.

Om djur far illa

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet i Skåne. Om du misstänker att djur blir vanvårdade eller far illa, ska du kontakta Länsstyrelsen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024