Gå till innehåll

Hästar

Du som har häst ska följa miljöbalkens bestämmelser så att din hästhållning inte skadar miljön eller människors hälsa. Det handlar främst om lagring och hantering av gödsel men även allergener. Miljöförbundet gör bedömningar i varje enskilt fall.

Om din hästgård räknas som jordbruksföretag gäller jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket för dig. I annat fall kan motsvarande krav ställas med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Om du har fler än 2 hästar (eller mer än 2 djurenheter) ska du lagra gödseln på tätt underlag, till exempel på en gödselplatta, container eller tät vagn. Om din hästgård räknas som jordbruksföretag gäller Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket för dig.

Om du har högst 2 hästar (eller 2 djurenheter eller mindre) och vill lagra gödseln direkt på marken måste du göra det på en lämplig plats, till exempel på gräsbevuxen mark och med tillräckligt avstånd till vattendrag, enskilda brunnar och liknande. Gödseln bör inte lagras på samma plats år efter år. Miljöförbundet kan dock ställa krav med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Är du osäker på om din lagring är godkänd kan du kontakta miljöförbundet.

Om hästarna ska hållas inom planlagt område behöver du tillstånd från Söderåsens miljöförbund. Viss hästhållning kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Om du ska bygga för hästar kan du behöva bygglov. Kontakta kommunens plan- och byggavdelning för mer information.

Hästar får grävas ner om man följer kommunens (Söderåsens miljöförbunds) anvisningar i vårt informationsblad.

Om du följer dessa generella anvisningar behöver du inte ta kontakt med miljöförbundet innan du begraver hästen. Om du vill frångå de generella anvisningarna måste du kontakta miljöförbundet, så att vi kan göra en bedömning av just ditt fall.

Anvisningar för nedgrävning av häst Pdf, 163.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023