Gå till innehåll

Vindkraftverk

Vindkraftverk som är högre än 50 meter eller om det är fler än ett vindkraftverk räknas som miljöfarlig verksamhet. Det innebär att det ofta krävs en miljöprövning för att anlägga ett vindkraftverk.

Miljöprövningen görs antingen genom en anmälan till Söderåsens miljöförbund eller via en tillståndsansökan till Länsstyrelsen. Det är vindkraftsanläggningens storlek och placering som avgör vilken prövning som behövs. Söderåsens miljöförbund har också ett tillsynsansvar för vindkraftsanläggningar.

För att sätta upp vindkraftverk behöver du oftast också söka bygglov, det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Du ansöker bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun. Nedan kan du läsa vad som gäller för olika typer av vindkraftsanläggningar.

På webbplatsen Vindlov hittar du mer information om anmälningar, ansökningar och tillstånd för att bygga vindkraftverk. Informationen är skriven av samtliga myndigheter som är involverade i tillståndsprocessen.

För följande krävs anmälan till Söderåsens miljöförbund:

 • Ett vindkraftverk som, inklusive rotorblad, är högre än 50 meter,
 • Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
 • Varje nytt vindkraftverk som kommer att stå tillsammans med ett vindkraftverk som redan är i drift.

För följande krävs tillstånd av Länsstyrelsen:

 • Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken, inklusive rotorblad, är högre 150 meter,
 • Ett vindkraftverk som, inklusive rotorblad, är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som nämns i punkt 1,
 • Sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken, inklusive rotorblad, är högre än 120 meter,
 • Ett vindkraftverk som, inklusive rotorblad, är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som nämns i punkt 3, eller
 • Varje nytt vindkraftverk som tillsammans med redan befintliga verk innebär att tillståndsgränsen i punkt 1 och 3 uppnås.

Bygglov krävs för uppförande, flyttning eller väsentlig ändring av vindkraftverk som uppfyller minst ett av följande kriterier:

 • Vindkraft högre än 20 meter över markytan,
 • Placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
 • Monteras fast på en byggnad, eller
 • Har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024