Gå till innehåll

Ändra din verksamhet

Om du planerar att genomföra ändringar av viktigt att fundera över om det är en ändring som kräver tillstånd eller om det räcker med en anmälan. Frågan som man bör ställa sig är om ändringen ryms inom de villkor eller försiktighetsmått som man har för sin befintliga verksamhet.

Verksamhet med tillstånd

Vid ändringar av verksamheter som har tillstånd kan ändringen i sig vara sådan att du behöver söka tillstånd medan det för mindre ändringar kan räcka med en anmälan. Ansökan om tillstånd gör man vid Mark- och miljödomstolen eller hos länsstyrelsen beroende på vad ändringen avser.

Anmälan om ändring gör man till sin tillsynsmyndighet, länsstyrelsen eller Söderåsens miljöförbund.

Verksamhet som är anmäld till Söderåsens miljöförbund

Vid ändringar av verksamheter som är anmälda till Söderåsens miljöförbund har det betydelse vad ändringen innebär när det gäller störningar för omgivningen. Om förändringen har betydelse för de störningar verksamheten kan ge upphov till så finns en skyldighet att göra en anmälan om ändringen till Söderåsens miljöförbund.

Anmälan

Tänk på att anmälan skall göras i god tid innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas. Den planerade ändringen som gör att en anmälan lämnas in får tas i bruk tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Tänk också på att om du inte anmäler en ändring innan start riskerar du att få betala miljösanktionsavgift.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024