Gå till innehåll

Buller från verksamheter

Buller är oönskat ljud som vi känner oss störda av. Det kan påverka vår hälsa och möjlighet till god livskvalitet. Vanliga källor till buller är industrier, byggen, trafik, fläktar och grannar.

Buller berör många människor i Sverige. På kort sikt kan buller leda till bland annat koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. På längre sikt kan risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar öka.

När miljöförbundet bedömer vilka krav som ska ställas utgår vi från gällande riktvärden. Dessutom bedömer vi vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Vart vänder jag mig om jag störs av buller?

Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till den som stör, det vill säga den som driver industrin, väghållaren eller till fastighetsägaren.

Om störningarna ändå inte minskar kan du vända dig till Söderåsens miljöförbund. För att göra en anmälan kan du använda vår klagomålsblankett som du hittar bland blanketterna.

Buller från byggen bedöms enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser.

Riktvärden för bostäder för permanent boende och fritidshus inomhus:

 • 45 dBA helgfri dagtid (kl. 07-19)
 • 35 dBA helgfri kvällstid (kl. 19-22)
 • 35 dBA lör-, sön- och helgdag dagtid (kl. 07-19)
 • 30 dBA lör-, sön- och helgdag kvällstid (kl. 19-22)
 • 30 dBA natt samtliga dagar (kl. 22-07)
 • 45 dBA maximal nivå natt (kl. 22-07)

Riktvärden för bostäder för permanent boende och fritidshus utomhus:

 • 60 dBA helgfri dagtid (kl. 07-19)
 • 50 dBA helgfri kvällstid (kl. 19-22)
 • 50 dBA lör-, sön- och helgdag dagtid (kl. 07-19)
 • 45 dBA lör-, sön- och helgdag kvällstid (kl. 19-22)
 • 45 dBA natt samtliga dagar (kl. 22-07)
 • 70 dBA maximal nivå natt (kl. 22-07)

Buller från industrier och andra typer verksamheter bedöms enligt Naturvårdsverkets vägledning om industribuller. Här ingår både stora fabriksanläggningar och mindre installationer som fläktar, kompressorer och värmepumpar

Riktvärden för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler:

 • 50 dBA dag (kl. 06-18).
 • 45 dBA kväll (kl. 18-22).
 • 45 dBA lördag, söndag och helgdag (kl. 06-16).

Trafikbuller bedöms enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Riktvärden för ljudnivå utomhus vid bostadsbyggnadens fasad:

 • 60 dBA ekvivalent ljudnivå. För bostäder om högst m2 är riktvärdet 65 dBA.

Riktvärden för ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad:

 • 50 dBA ekvivalent ljudnivå, samt
 • 70 dBA maximal ljudnivå. Om ljudnivån överskrids, bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 januari 2024