Gå till innehåll

Starta ny verksamhet

Om du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön.

För att bedriva vissa verksamheter krävs att man har sökt och fått tillstånd för detta medan det för andra räcker med att göra en anmälan till Söderåsens miljöförbund. Vissa verksamheter med liten påverkan på omgivningen kan startas utan att först ta kontakt med myndigheterna. Kontakta miljöförbundet om du är osäker.

Vilka verksamheter som kräver att man har tillstånd för att bedrivas och vilka verksamheter för vilka det räcker med att göra en anmälan framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251).

I förordningen anges till vem ansökan om tillstånd skall göras. Anges det att tillståndsplikt A gäller så ansöker man om tillstånd vid Mark- och miljödomstolen, anges det att tillståndsplikt B gäller så ansöker man om tillstånd hos länsstyrelsen. Slutligen anges anmälningsplikt C för de verksamheter där en anmälan skall lämnas in till tillsynsmyndigheten (Söderåsens miljöförbund). För varje verksamhet anges dessutom en sifferkod, en så kallad verksamhetskod.

Beskrivning och kodangivelse för en verksamhet kan till exempel se ut så här för ett djurhållande lantbruk:

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.11 gäller för anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024