Gå till innehåll

Spårbarhet

Med spårbarhet menas att det går att följa ett livsmedel genom alla steg i livsmedelskedjan, från gården till livsmedelsbutiken som säljer maten till konsumenten. Alla livsmedelsföretag ska kunna visa vart maten kommer ifrån. Grossister och andra företag som säljer till andra livsmedelsföretag ska även kunna spåra livsmedlet ett steg framåt i livsmedelskedjan. När vi kontrollerar er verksamhet ska ni kunna visa genom kvitton, följesedlar eller fakturor var ifrån du fått maten. Det är viktigt att livsmedlet går att spåra för att kunna utreda och återkalla osäkra livsmedel.

Vid utredning av osäkra livsmedel ska en verksamhet utan onödigt dröjsmål tillhandahålla informationen, uppvisa kvitton, fakturor eller följesedlar som visar varifrån maten köpts in och var ni såld maten vidare (endast företagskunder). Vid försäljning till privatpersoner så finns det inget krav på spårbarhet. Om ni inte kan uppvisa dessa uppgifter kan det innebära att livsmedlet inte får säljas.

Om du anser eller misstänker att ett livsmedel, som du till exempel har importerat, producerat eller distribuerat, inte uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet är du som företagare skyldig att omedelbart, informera konsumenterna och kontrollmyndigheten om detta. Du ska också återkalla livsmedlet från marknaden.

Uppgifter om spårbarhet bör sparas så länge livsmedlet finns på marknaden och har en kvarvarande hållbarhets tid.

Om livsmedel bedöms vara osäkra så kan kontrollmyndigheten fatta beslut om saluförbud för produkter eller enskilda partier av produkter. Det betyder att livsmedlet inte får säljas och måste därför återkallas.

Om du inte kan visa att animaliska livsmedel är det som det påstås vara exempelvis på menyn eller på förpackning, kan det vara så att livsmedlet inte kommer från en anläggning som står under kontroll av behörig myndighet. Animaliska livsmedel utan spårbarhet ska inte släppas ut på marknaden och kan innebära saluförbud.

Det är därför viktigt att ni kan styrka spårbarheten genom uppvisande av dokumentation i form av följesedel eller faktura tillsammans med livsmedelsinformation utan dröjsmål, dessa uppgifter

ska alltid följa med livsmedlet och finnas kvar så länge livsmedlet finns kvar i verksamheten, har försäljning av livsmedlet skett till andra livsmedelsföretag ska dokumentation sparas längre.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 november 2023