Gå till innehåll

Starta, ändra eller upphöra med livsmedelsverksamhet

Om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet måste du anmäla det till oss på Söderåsens miljöförbund. Det är viktigt att du registrerar din verksamhet senast två veckor innan du börjar. Om det sker en betydande ändring i en redan registrerad livsmedelsverksamhet ska detta omgående anmälas till Söderåsens miljöförbund.

Anmäl din livsmedelsverksamhet

Innan du får påbörja en verksamhet måste din anläggning registreras hos oss på Söderåsens miljöförbund. Detta gäller även om det funnits en livsmedelsverksamhet i lokalen tidigare, eftersom man inte kan överta någon annans registrering. Registreringen är knuten till person-/organisationsnumret. Anmälan måste ha kommit in till kontoret senast två veckor innan verksamheten startar.

För tillfälliga verksamheter är huvudregeln att de ska registreras hos oss precis som de permanenta verksamheterna. Men om det är en enkel, mindre känslig hantering av livsmedel under en kortare tid finns det undantag. Kontakta oss om du ska bedriva en tillfällig livsmedelsverksamhet så hjälper vi dig med information om vad som gäller.

Anmälan ska ske till den kommun där du har din verksamhet. Om du ska ha en mobil anläggning eller om du ska ha internetförsäljning ska anmälan ske till den kommun där du har ditt företag/säte.

Anmäl ändringar i din livsmedelsverksamhet

Förändingar sker i all varksamheter, nedan finns några punkter på saker som sak anmällan till Söderåsens miljöförbundet.

  • När ett företag byter ägare men stannar i den befintliga livsmedelslokalen räknas det som en ny anläggning. Därför måste du göra en ny anmälan om registrering senast två veckor innan du startar den nya verksamheten. Den företagare som driver verksamheten i början av kalenderåret är betalningsskyldig för hela den årliga livsmedelskontrollen. Byter verksamhet ägare under året ska även den nye ägaren betala för sin årliga livsmedelskontroll. Fakturor får inte överlämnas till den nya ägaren.
  • Om företaget får ett nytt organisationsnummer genom ombildning av bolaget räknas det som ett ägarbyte. Detta gäller även om det är samma personer som driver verksamheten. Därför måste du göra en ny anmälan om registrering senast två veckor innan ägarbytet sker.
  • Om du flyttar din livsmedelsverksamhet till nya lokaler eller gör större ändringar i lokalens utformning måste du anmäla det till miljöförbundet.
    När du ändrat sortiment eller storlek på verksamheten ska du anmäla detta till miljöförbundet. Beroende på vad som ändras i verksamheten kan detta medföra mer eller mindre kontrolltid.

Upphörande

När du avslutar eller upphör med din verksamhet är det viktigt att du meddelar oss om detta så att vi kan lägga in informationen i vårt system. Vi har rätt att fortsätta ta ut avgift för din livsedelsverksamhet om du inte inkommer med information om ditt upphörande.

Primärproducenter

Primärprodukter är produkter som grönsaker, frukt och bär, produkter från boskapsuppfödning, jakt och fiske. Mjölk- och äggproduktion ingår också i begreppet primärproduktion. Det kan även handla om transport, lagring och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen.

Du som producerar livsmedel ska registrera din anläggning hos Länsstyrelsen.

Om du producerar foder ska du registrera dig hos Jordbruksverket. Detta gäller även dig som inte producerar foder men som utfodrar livsmedelsproducerande djur. Om du bara producerar för eget bruk behöver du inte göra någon anmälan.

För mer information se länk nedan gällande primärproduktion.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023