Gå till innehåll

Kontaktmaterial

Kontaktmaterial är alla föremål som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. Det kan exempelvis vara plastpåsar, köksredskap, köksmaskiner, bestick, transportband eller livsmedelsförpackningar.

Sedan tidigare har bara livsmedelsföretag som använt kontaktmaterial kontrollerats. Men nu kontrolleras även tillverkare, förädlare och importörer.

Sedan den 1 augusti 2023 ska tillverkare, förädlare och importörer av kontaktmaterial anmäla sin verksamhet till sin kontrollmyndighet.

Verksamheterna har till och med den 1 juli 2024 på sig att anmäla sin verksamhet.

Undantag från anmälningskravet:
Livsmedelsanläggningar som också har tillverkning, förädling eller import av kontaktmaterial.

Verksamheter som beräknas ha en omsättning som understiger 80 000 kronor under ett räkenskapsår och som beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Verksamheter som tillverkar, förädlar eller importerar kontaktmaterial kommer få kontroll. Livsmedelsverket arbetar nu med att ta fram en modell för en riskklassning som kommer ligga till grund för hur ofta kontaktmaterialverksamheten kommer få kontroll.

Kontrollen består av en inspektion av anläggning och utrustning, dokumentation, analysresultat samt kvalitetssäkringssystem.

Kontrollen av kontaktmaterial är uppdelad på kommunerna, länsstyrelsen och livsmedelsverket. Den kontrollmyndighet som idag bedriver livsmedelskontrollen på en livsmedelsanläggning kommer att utföra kontrollen av kontaktmaterial. Verksamheter så som tillverkare och importörer som tidigare inte kontrollerats kommer kommunerna nu ha tillsynsansvaret över.

Kontrollen finansieras genom avgifter, verksamheterna debiteras efter utförd kontroll. Klagomål som bedöms vara befogade samt uppföljande kontroll debiteras per timme.

DoC
DoC är en förkortning av den engelska ordet declaration of complaince, förklaring om överenstämmelse. Det är dokument som upprättas av tillverkare där dom intygar att en produkt följer lagstiftningen. Vad DoC ska innehålla skiljer sig mellan olika material.

FCM
Ibland förekommer det engelska förkortningen FCM som står för food contact material.

Gaffel- och glassymbol
Exempelvis att förpackningar och köksutrustning ska vara märkta med gaffel- och glassymbol eller text att produkten är avsedd för livsmedel. Utrustning så som exempelvis kaffekanna och vinflaska där användningsområdet är tydligt behöver inte ha märkningen.

Import och/eller införsel
När en verksamhet för in kontaktmaterial från ett land utanför EU så räknas det som import.
Om företaget för kontaktmaterial från annat EU-land räknas det som införsel.

Importörer ska anmäla sin verksamhet till sin kontrollmyndighet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2024