Gå till innehåll

Kontaktmaterial

Kontaktmaterial är alla föremål som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. Det kan exempelvis vara plastpåsar, köksredskap, köksmaskiner, bestick eller transportband.

I Sverige kontrolleras livsmedelsföretagen som använder sig av kontaktmaterial. Framöver kommer kontrollen att utökas så att även tillverkare, importörer och grossister kommer att kontrolleras.

Under uppbyggnaden av kontrollen av tillverkare, importörer och grossister ligger fokus på att utreda klagomål och larm om återkallelser.

Mer information finns på Livsmedelsverkets sida.

DoC är en förkortning av den engelska ordet declaration of complaince, förklaring om överenstämmelse. Det är dokument som upprättas av tillverkare där dom intygar att en produkt följer lagstiftningen. Vad DoC ska innehålla skiljer sig mellan olika material.

Ibland förekommer det engelska förkortningen FCM som står för food contact material.

Exempelvis att förpackningar och köksutrustning ska vara märkta med gaffel- och glassymbol eller text att produkten är avsedd för livsmedel. Utrustning så som exempelvis kaffekanna och vinflaska där användningsområdet är tydligt behöver inte ha märkningen.

Kontrollen av kontaktmaterial är uppdelad på kommunerna, länsstyrelsen och livsmedelsverket. Den kontrollmyndighet som idag bedriver livsmedelskontrollen på en livsmedelsanläggning kommer att utföra kontrollen av kontaktmaterial. Verksamheter så som grossister, tillverkare och importörer som tidigare inte kontrollerats kommer kommunerna nu ha tillsynsansvaret över.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023