Gå till innehåll

Kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel som är koncentrerade källor av näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan. Syftet med kosttillskott är att komplettera normal kost.

Innan du tillverkar, importerar eller säljer kosttillskott i våra kommuner ska du registrera din verksamhet som livsmedelsanläggning hos oss på Söderåsens miljöförbund. Det krävs inget godkännande eller tillstånd från Livsmedelsverket för att sälja kosttillskott i Sverige.

Kosttillskott regleras enligt livsmedelslagstiftningen. Det är tillverkarens ansvar att produkterna är säkra att använda och att de uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Det finns även speciallagstiftning gällande märkning och presentation, närings- och hälsopåståenden, tillsatser och import som även gäller för kosttillskott. Läs mer om detta på Livsmedelsverkets hemsida.

Syftet med kosttillskott är att ge ett komplement av näringsämnen till vanlig kost. Kosttillskott kan till exempel bestå av vitaminer och mineraler koncentrerade till en tablett, kapsel eller liknande. De kan också innehålla olika typer av ört- eller växtextrakt, aminosyror, fettsyror eller fibrer.

Avsikten med kosttillskott är att man ska ta dem i små uppmätta doser. Kosttillskott kan ha en flytande form om näringsämnena är koncentrerade, till exempel till en matsked. Vissa kosttillskott kan behöva lösas upp i vätska innan de intas, till exempel brustabletter eller pulver. Kosttillskott ska inte ersätta varierad kost.

Är det kosttillskott eller läkemedel

Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. En huvudregel är att kosttillskott inte är till för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. Om en produkt marknadsförs med sådana påståenden klassas den som läkemedel. Vissa ämnen eller ingredienser kan även innebära läkemedelsklassning av en produkt. För mer information om klassificering av läkemedel se Läkemedelsverkets hemsida. Det är Läkemedelsverket som gör bedömningen om något ska klassas som livsmedel eller läkemedel.

Nya livsmedel, närings- och hälsopåstående

Nya livsmedel, närings- och hölsopåstående behöver vara godkända för att få användas och säljas.

För kosttillskott och andra hälsopreparat är det vanligt med påståenden om näringsinnehåll och hälsa (så kallade närings- och hälsopåståenden), eller att man vill introducera tidigare okända ämnen eller produkter på marknaden (så kallade Nya livsmedel eller Novel Foods).

Vissa hälsopreparat räknas inte som livsmedel utan som läkemedel och där gäller läkemedelslagen. Detta innefattar bland annat naturläkemedel. Kosttillskott har syftet att komplettera den dagliga kosten, vilket innebär att de innehåller vitaminer och mineraler eller andra ämnen som ger näring åt kroppen. Läkemedel, å andra sidan, har framför allt syftet att behandla eller förebygga sjukdom.

Hittar miljöförbundet en produkt med ämnen (eller märkning) som kan leda till läkemedelsklassning, skickas den till Läkemedelsverket för bedömning. Bedömer Läkemedelsverket att produkten ska klassas som läkemedel, kan miljöförvaltningen förbjuda försäljning av produkten. För att produkten åter ska få börja säljas behöver den godkännas av Läkemedelsverket.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 november 2023