Gå till innehåll

Märkning

Alla livsmedelsförpackningar måste vara märkta med information av olika slag, detta för att konsumenter ska kunna göra ett medvetet och säkert val och få rätt information. Det är viktig att livsmedel märks på rätt sätt och det är därför det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara märkta och hur de ska presenteras.

Att märka livsmedel kan vara svårt och krångligt. Du måste ha kunskap om märkning, vad som gäller för just det livsmedel som ska märkas och vilka krav lagstiftningen ställer.
Huvudregeln är att det företag som tillverkar en produkt och står som kontakt på förpackningen har huvudansvaret för att informationen och märkningen är rätt. Men det är också företag som importerar, säljer eller serverar livsmedel som har ett stort ansvar för informationen. Man får inte sälja livsmedel vidare om man vet att de är felmärkta. Ett företag som importerar och märker livsmedel med information på svenska ansvarar för att uppgifterna stämmer och är korrekt översatta.

Lagstiftning

Det finns ett antal obligatoriska uppgifter som ska följas, de framgår i de generella reglerna om märkning som gäller för alla livsmedel och finns i EU-förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna. Det finns även andra speciallagstiftningar innehållande specifika märkningsregler för olika livsmedel, till exempel för olivolja, kosttillskott, honung, kakao och chokladvaror, fruktjuice och fruktnektar, sylt, marmelad, naturligt mineralvatten och källvatten.

Nationell lagstiftning finns i form av lagar, förordningar och Livsmedelsverkets föreskrifter. Det finns en del föreskrifter gällande märkning som till exempel: Föreskrifter om djupfrysta livsmedel, föreskrift om livsmedelshygien samt föreskrift om identifikationsmärkning av livsmedelspartier. Det är därför viktigt för dig som företagare att kolla upp vilka krav som ställs för det livsmedel som du ska utföra märkning på och ansvara över. På länkarna till nedan hittar du mer information om märkning hos Livsmedelsverket.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 november 2023