Gå till innehåll

Dispenser

Söderåsens miljöförbund handlägger ett antal olika dispenser från renhållningsordningarna.

Under vissa förutsättningar kan du få beviljat några olika typer av dispenser från kommunernas renhållningsordningar. Miljöförbundet handlägger de flesta av dessa dispenser i våra kommuner. Förutsättningarna för att få beviljat en dispens och vilka dispenser som är möjliga att söka varierar mellan de olika kommunerna.

Renhållningsbolagen kan efter förfrågan från dig som fastighetsägare göra vissa justeringar av ditt renhållningsabonnemang. Kontakta ditt renhållningsbolag om vilka möjligheter som finns.

Söderåsens miljöförbund tar ut en avgift för handläggningen av samtliga dispenser enligt vår taxa. Avgiften tas ut som en timavgift, tänk därför på att fylla i blanketterna noga.

Enligt Klippans, Perstorps och Örkelljungas kommuners renhållningsordning (NÅRAB) beslutar miljöförbundet om följande dispenser:

 • Dispens för hemkompostering av matavfall.
 • Dispens för eget omhändertagande av latrin.
 • Dispens för eget omhändertagande av slam eller fosforfilter.
 • Dispens för längre slamtömningsintervall.

Enligt Svalövs kommuns renhållningsordning (LSR) beslutar miljöförbundet om följande dispenser:

 • Dispens för hemkompostering av matavfall.
 • Dispens för eget omhändertagande av latrin.
 • Dispens för eget omhändertagande av slam eller fosforfilter.
 • Dispens för längre slamtömningsintervall.
 • Dispens för uppehåll i avfallshämtningen.
 • Dispens för gemensam sopbehållare.
 • Dispens för längre bytesintervall av fosforfilter.

Timavgift tas ut för handläggningen. Timavgiften betalas per påbörjad halvtimme och baseras på den faktiskt nedlagda tiden. Tid som räknas in är till exempel den tid som behövs för att begära in kompletteringar, kontakter med sökanden samt tid för att skriva beslut. Avgiften faktureras i efterskott.

Ja: Om inte du följer villkoren i dispensen kan miljöförbundet upphäva din dispens. Upphävd dispens innebär att du inte får fortsätta med uppehållet eller verksamheten du fick dispens för.

Många dispenser är tidsbegränsade och upphör vid ett specifikt datum. Om du säljer din fastighet medan du har en gällande dispens så upphör den automatiskt i samband med ägarbytet hos renhållningsbolaget.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023