Gå till innehåll

Nedskräpning

Det är förbjudet att skäpa ner men ibland hittas nedskräpningar i naturen och det är inte alltid lätt att veta vem som ska ta hand om det.

Det är förbjudet att slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden. Dock händer det att man hittar platser där mindre eller större mängder skräp har dumpas eller samlas. Oftast går det inte att fastställa vem som har gett upphov till nedskräpningen. Ansvaret för att plocka bort skräpet hamnar då antigen på kommunen eller fastighetsägaren.

Kommunen ansvarar för att ta hand om skräp som påträffas på gator, på allmänna platser, platser där allmänheten har tillträde till och i viss omfattning där allmänheten har insyn. Alla fastighetsägare är ansvariga för att hålla rent på sina egna tomter och på gångbanan utanför fastigheten.

Informera rätt part

Är nedskräpningen på en allmän plats är det kommunen som ansvarar för att ta hand om den. Kontakta därför den kommun där du hittat skräpet. Vissa kommuner har speciella formulär eller e-tjänster för detta på sina hemsidor. Generellt vill dem att du bifogar en karta och uppgifter om vad nedskräpningen består av och hur mycket.

Privata tomtmarker som är nedskräpade eller ovårdade kan, beroende på förutsättningarna, hanteras av kommunen eller av miljöförbundet.

Om det finns läckande kemikalier eller finns anledning att misstänka att nedskräpningen orsakar en större olägenhet ska miljöförbundet kontaktas. Detta kan du göra genom att skicka bilder på nedskräpningen, karta på vart nedskräpningen finns samt vad den består av till info@smfo.se eller via post.

Om du tycker att det är nedskräpat vid en återvinningstation ska detta i första hand anmälas till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024