Gå till innehåll

Avfallshantering

En korrekt avfallshantering är viktig för vår gemensamma hushållning av ändliga resurser. Det är också viktigt för att undvika olägenheter såsom lukt och nedskräpning.

Som privatperson eller verksamhetsutövare har du ett ansvar att se till att ditt avfall sorteras och omhändertas på ett korrekt sätt. Sorteringen är till för att underlätta hanteringen av avfallet och bidrar till lättare omhändertagande av avfallet. Vissa typer av avfall kan med lite bearbetning även vara en resurs för andra verksamheter. Matavfall kan till exempel användas för att framställa fjärrvärme och plastförpackningar kan återvinnas för att göra nya förpackningar.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras på fastigheten eller lämnas till kommunens återvinningscentraler. Det går också att abonnera på trädgårdsavfallskärl som renhållarna. Eldning av trädgårdsavfall är inte tillåtet. Grövre vedartat trädgårdsavfall får användas som ved i den egna pannan.

Eldning

Det är förbjudet att elda upp alla typer av avfall. Avfall ska lämnas på återvinningsstationer eller återvinningscentraler för korrekt hantering.

Att elda upp avfall är ett miljöbrott och kan leda till en åtalsanmälan.

Det är förbjudet att elda trädgårdsavfall, så som ris och kvistar, inom detaljplanerat område mellan den 1 april och den 30 september. Majbrasan, eller valborgsmässoelden, som tänds på Valborgsmässoafton den 30 april är det enda undantaget. Resterande del av året, den 1 oktober till den 31 mars, får du elda mindre mängder trädgårdsavfall, även inom detaljplanerat område.

Det är du som eldar som är ansvarig för att grannar eller andra i närheten inte störs. Se därför till att det som ska eldas är torrt och undvik att elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som kan skapa stora mängder rök.

Observera att eldning aldrig får ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Om du har frågor om eldningens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt ska du kontakta räddningstjänsten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2024