Gå till innehåll

Förpackningsavfall

Du som driver en verksamhet ska sortera ut ditt förpackningsavfall och lämna detta till återvinning. Från 2024 gäller dessutom att alla förpackningar ska tömmas från sitt innehåll. Kravet på utsortering gäller även privatpersoner.

Detta ska sorteras ut

Sortera ut ditt förpackningsavfall i de här kategorierna:

 • papper och kartong,
 • plast,
 • metall,
 • färgat glas,
 • ofärgat glas,
 • plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem,
 • trä, och
 • övrigt förpackningsmaterial som inte finns i listan ovan.

Så gör du om förpackningen innehåller avfall

 • Skilj förpackningen från innehållet.
 • Alternativt kan du avtala med en avfallsentreprenör om att tömma förpackningarna på en annan plats.
 • Om förpackningen innehåller rester av farligt avfall ska du – precis som förut – sortera ut dessa, hantera dem som farligt avfall och lämna till en godkänd mottagare.

Så lämnar du ditt förpackningsavfall

Läma verksamhetens förpackningsavfall till:

 • Kommunens återvinningscentraler.
 • Privata företag som erbjuder tjänster för återanvändning eller materialåtervinning.

Från 2024 ska det finnas mottagningsplatser i hela landet där producentansvarsorganisationer ska ta emot förpackningsavfall kostnadsfritt (enligt ett regeringsbeslut).

Du kan söka dispens

Du som driver en verksamhet kan söka dispens från kravet att ta bort innehållet från en förpackning. Du kan få dispens om det inte går att separera eller om om avskiljningen inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Du kan dock inte få dispens från kravet om att sortera ut förpackningar.

Du kan söka dispens hos Söderåsens Miljöförbund. Dispenser beviljas restriktivt och även avslag debiteras.

Om du inte sorterar

Miljönämnden gör tillsyn för att kontrollera att förpackningsavfall sorteras ut.

Om du inte sorterar i kategorierna ovan och saknar giltig dispens, kan miljönämnden fatta beslut som ska leda till att du sorterar. Beslutet kan förenas med vite, det vill säga du riskerar att få betala en summa pengar om du inte följer beslutet.

Miljönämnden tar ut en timavgift för den tid det tar att arbeta med tillsynsärendet.

Regeringen har infört hårdare regler för förpackningsavfall.

 • Sedan 1 januari 2023 ska allt förpackningsavfall sorteras ut. Syftet är att minska mängden förpackningar, begränsa förpackningars miljöskadlighet, minska nedskräpningen och öka materialåtervinning. Kravet gäller även privatpersoner.
 • Från 2024 gäller också att alla verksamheter ska ta bort innehåll som finns kvar i förpackningar innan dessa lämnas till återvinning. Detta innebär att du som verksamhetsutövare behöver se över din avfallshantering.

En förpackning är en engångsartikel eller en annan produkt som antingen har framställts för att innehålla, skydda eller presentera en vara, eller som används för att leverera eller på annat sätt hantera en vara.

Förpackningsavfall är förpackningar som betraktas som avfall enligt miljöbalken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2024