Gå till innehåll

Starta, ändra eller upphöra med dricksvattenverksamhet

Om du startar nytt, tar över en verksamhet eller ombildar ditt bolag ska du anmäla din dricksvattenanläggning till oss, innan du startar. Även ägarbyte ska anmälas som en ny verksamhet. Alltid när ansvaret går över till ett nytt organisationsnummer räknas det som ägarbyte. Även om det är ett bolag som bara ombildas, och även om samma personer fortsätter att driva verksamheten.

Allt vatten som används till dryck, matlagning och beredning av livsmedel är dricksvatten. Dricksvatten måste vara kontrollerat och uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Innan du ska påbörja en dricksvattenverksamhet ska du inkomma med en anmälan om registrering. Anmälan ska vara inlämnad till miljöförbundet senast 14 dagar före du startar verksamheten och börjar producera dricksvatten.

Ändring av verksamhet i befintlig anläggning

Meddela oss om du ska göra väsentliga ändringar i verksamheten, exempelvis vid installation av ny beredning, säkerhetsbarriärer eller byte av vattentäkt. Även en ombildning att bolaget ska anmälas, och även om samma personer fortsätter att driva verksamheten..

Upphöra

Om du ska sälja, stänga eller på annat sätt sluta driva dricksvattenverksamhet ska du meddelas det till oss på Söderåsens miljöförbund.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024