Gå till innehåll

Undersökningsprogram

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska upprätta ett undersökningsprogram med angivna provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser för att kontrollera att kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna uppfylls.

Miljöförbundet ska fastställa undersökningsprogrammet för dricksvatten. Parametrar, provtagningspunkter och frekvenser av normal respektive utvidgad undersökning ska även fastställas.

Underlag för förslag till undersökningsprogram kan skickas redan i samband med registrering.

Miljöförbundets fastställningsbeslut gäller i fem år.

Om ni vill minska undersökningsfrekvensen eller antalet parametrar i undersökningsprogrammet finns möjlighet till detta om det sker i enlighet med de förutsättningar som anges i dricksvattenföreskrifterna. Man behöver då lämna skriftlig information till Söderåsens miljöförbund som visar att förutsättningarna är uppfyllda. Exempel på underlag som behövs för beslut om ändringar kan vara en sammanfattning av faroanalysen samt relevanta analysrapporter eller sammanställningar av analysresultaten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023