Gå till innehåll

Undersökningsprogram

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska upprätta ett undersökningsprogram med angivna provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser för att kontrollera att kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna uppfylls.

Miljöförbundet ska fastställa undersökningsprogrammet för dricksvatten. Parametrar, provtagningspunkter och frekvenser av provgrupp A och B ska även fastställas.

Underlag för förslag till undersökningsprogram kan skickas redan i samband med registrering.

Miljöförbundets fastställningsbeslut gäller i sex år.

Om ni vill minska undersökningsfrekvensen eller antalet parametrar i undersökningsprogrammet finns möjlighet till detta om det sker i enlighet med de förutsättningar som anges i dricksvattenföreskrifterna. Man behöver då lämna skriftlig information till Söderåsens miljöförbund som visar att förutsättningarna är uppfyllda. Exempel på underlag som behövs för beslut om ändringar kan vara en sammanfattning av faroanalysen (faroanalys gäller inte för små dricksvattenanläggningar) samt relevanta analysrapporter eller sammanställningar av analysresultaten.

För små dricksvattenanläggningar som ska analysera sitt dricksvatten bör man utgå efter LIVSFS 2022:12, bilaga 3, provtagning hos användare tabell 3. Så att man analyserar rätt parametrar för sitt dricksvatten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024