Gå till innehåll

Kommunalt dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Det är Söderåsens miljöförbund som har tillsynen över att de kommunala vattenverken följer lagstiftningen.

Inom miljöförbundets fyra medlemskommuner finns olika typer av vattentäkter. I Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner samt i delar av Svalöv kommer dricksvattnet från grundvattnet, medan övriga Svalöv får sitt vatten från sjön Bolmen via Sydvatten. Du kan läsa mer om ditt kommunala dricksvatten på respektive kommuners hemsidor. I Perstorp, Svalöv och Örkelljunga är det NSVA som ansvarar för dricksvattnet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juni 2023