Gå till innehåll

Om oss

Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som är en gemensam miljöförvaltning för Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommuner. Vår främsta uppgift är tillsyn inom områdena miljö, hälsoskydd och livsmedel. För­bundet ansvarar också för energi- och klimatrådgivningen i alla kommunerna och Bjuv.

Söderåsens miljöförbund har funnits sedan den 1 september 2009. Detta bestämdes gemensamt av kommunerna. Miljöförbundet har sedan dess varit kommunernas miljömyndighet.

I de fyra kommuner bor det över 50 000 människor. Det finns ca 450 livsmedelsanläggningar, 330 verksamheter som omfattas av hälso­skydds­tillsyn, 170 anmälnings- eller tillståndspliktiga miljöpåverkande företag, 1300 lantbruk och 7600 enskilda avloppsanläggningar.

Genom att kommunerna skapat ett gemensamt större miljökontor, har våra medarbetare möjlighet till specialisering inom olika tillsynsområden. Vilket gör det lättare att hålla hög kompetens än i en enskild kommun. Vi blir även mindre sårbara vid sjukdom eller under semesterperioder och kan ge god service året runt. Målsättningen har också varit att skapa en effektivare miljömyn­dighet än vad som hade varit möjligt i varje enskild kommun och att spara pengar åt kommunerna. Detta genom att miljöförbundets verksamhet i så stor utsträckning som möjligt betalas med avgifter från tillsyn och inte med skattemedel från kommunerna.

På miljöförbundet arbetar cirka 30 personer och kontoret finns i Klippan. Tillsynsverksamheten är indelad i två avdelningar; Miljö samt Livsmedel, Hälsa & Åldersbegränsade varor.

Detta är vi

Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund med ett viktigt samhällsuppdrag. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön.

Som myndighet ställer vi höga krav på oss själva och på de vi möter. Det förebyggande arbetet ska gå hand i hand med uppdraget att göra tillsyn och kontroll. Mötet med oss ska vara positivt.

Kommunerna ska se oss som en kompetent och effektiv förvaltning.
Vårt arbete ska vara uppskattat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 januari 2024