Gå till innehåll

Om oss

Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som är en gemensam miljöförvaltning för Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommuner. Vår främsta uppgift är tillsyn inom områdena miljö, hälsoskydd och livsmedel. För­bundet ansvarar också för energi- och klimatrådgivningen i alla kommunerna och Bjuv.

Söderåsens miljöförbund har funnits sedan den 1 september 2009. Detta bestämdes gemensamt av kommunerna. Miljöförbundet har sedan dess varit kommunernas miljömyndighet.

I de fyra kommuner bor det över 50 000 människor. Det finns ca 450 livsmedelsanläggningar, 330 verksamheter som omfattas av hälso­skydds­tillsyn, 170 anmälnings- eller tillståndspliktiga miljöpåverkande företag, 1300 lantbruk och 7600 enskilda avloppsanläggningar.

Genom att kommunerna skapat ett gemensamt större miljökontor, har våra medarbetare möjlighet till specialisering inom olika tillsynsområden. Vilket gör det lättare att hålla hög kompetens än i en enskild kommun. Vi blir även mindre sårbara vid sjukdom eller under semesterperioder och kan ge god service året runt. Målsättningen har också varit att skapa en effektivare miljömyn­dighet än vad som hade varit möjligt i varje enskild kommun och att spara pengar åt kommunerna. Detta genom att miljöförbundets verksamhet i så stor utsträckning som möjligt betalas med avgifter från tillsyn och inte med skattemedel från kommunerna.

På miljöförbundet arbetar cirka 30 personer och kontoret finns i Klippan. Tillsynsverksamheten är indelad i tre avdelningar; Miljö & Hälsa, Mark & Vatten och Livsmedel & Åldersbegränsade varor.

Egenkontrollen och den lagstyrda tillsynen

Har du ett enskilt avlopp, äger en bilverkstad, driver en pizzeria, har ett lantbruk, jobbar som frisör eller bedriver någon annan verksamhet?

Tänk då på att det alltid är du som bedriver verksamheten som har ansvaret att hela tiden kontrollera så att din verksamhet följer lagen, att arbetet fungerar säkert och att göra åtgärder när det behövs. Detta kallas egenkontroll. Utöver egenkontrollen finns den lagstyrda tillsynen som miljöförbundet har kommunernas förtroende att utföra.

Som tillsynsmyndighet granskar och kontrollerar vi att både privatpersoner och företag följer lagstiftningen. Vi gör inspektioner, revisioner och prövar anmälningar och ansökningar om olika tillstånd. Vi arbetar också förebyggande genom att ge råd och sprida information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023