Gå till innehåll

Egenkontrollen och den lagstyrda tillsynen

Alla miljöfarliga verksamhet ska bedriva egenkontroll och får periodiskt besök från tillsynsmyndigheten.

Har du ett enskilt avlopp, äger en bilverkstad, driver en pizzeria, har ett lantbruk, jobbar som frisör eller bedriver någon annan verksamhet?

Tänk då på att det alltid är du som bedriver verksamheten som har ansvaret att hela tiden kontrollera så att din verksamhet följer lagen, att arbetet fungerar säkert och att göra åtgärder när det behövs. Detta kallas egenkontroll. Utöver egenkontrollen finns den lagstyrda tillsynen som miljöförbundet har kommunernas förtroende att utföra.

Som tillsynsmyndighet granskar och kontrollerar vi att både privatpersoner och företag följer lagstiftningen. Vi gör inspektioner, revisioner och prövar anmälningar och ansökningar om olika tillstånd. Vi arbetar också förebyggande genom att ge råd och sprida information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 januari 2024