Gå till innehåll

Hur du överklagar beslut

Beslut från miljöförbundet kan överklagas. Du har tre veckor på dig att överklaga. Ditt överklagande ska du skicka in till miljöförbundet.

Miljö och hälsoskydd

Om du inte är nöjd med beslut rörande miljö och hälsoskydd kan du överklaga inom tre veckor från det att du fick beslutet.

Överklagandet ska du skicka in till miljöförbundet. Miljöförbundet kontrollerar om överklagandet är inskickat inom tre veckor från det att du fick beslutet. Därefter skickar miljöförbundet ärendet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om ditt överklagande.

Miljöförbundet kan också i vissa fall ändra ditt beslut. Även därefter skickar miljöförbundet ärendet till Länsstyrelsen för prövning.

När miljöförbundet fattat ett beslut så kan det överklagas.

Ett beslut kan överklagas innan det vunnit laga kraft, men inte därefter. Detta innebär att man har tre veckor på sig att överklaga ett beslut.

Om du inte är nöjd med beslut rörande livsmedel och åldersbegränsade varor kan du överklaga inom tre veckor från det att du fick beslutet.

Överklagandet ska du skicka in till miljöförbundet. Miljöförbundet kontrollerar om överklagandet är inskickat inom tre veckor från det att du fick beslutet. Därefter skickar miljöförbundet ärendet till Allmän Förvaltningsdomstol. Allmän Förvaltningsdomstol beslutar om ditt överklagande.

Miljöförbundet kan också i vissa fall ändra ditt beslut. Även därefter skickar miljöförbundet ärendet till Allmän Förvaltningsdomstol för prövning.

Följande uppgifter ska finnas med:

  • Tala om vilket beslut du överklagar. Ange ärendenummer samt beslutsdatum.
  • Redogör för varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du önskar.
  • Bifoga gärna handlingar eller annat som stöder din uppfattning.
  • Underteckna skrivelsen och ange namn, adress och telefonnummer.

En överklagan ska vara skriftlig och skickas till:
Söderåsens miljöförbund, Box 74, 264 21 Klippan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024