Gå till innehåll

Direktionen

Direktionen är förbundets politiska ledning och högsta beslutande organ. Varje medlemskommun utser sina ledamöter, och ledamöterna utses för en mandatperiod på 4 år.

Direktionen består av två ledamöter från varje kommun och lika många ersättare. Ordförande och vice ordförande roterar mellan medlemskommunerna för varje mandatperiod. Under mandatperioden 2023-2026 är Theresa Rosbäck (M) från Örkelljunga ordförande.

Klippan:

Ledamöter: William Garpenholm (VF) och Tonny Svensson (M)
Ersättare: Robert Larsson (KD) och Kent Lodesjö (S)

Perstorp:

Ledamöter: Kerstin Gustafsson Andersson (C) och Kent Hamacek (VIP)
Ersättare: Valter Titusson (S) och Rickard Andersson (SD)

Svalöv:

Ledamöter: Agneta Sörensson (M) och Jan Zielinski (S)
Ersättare: Conny Törnkrantz (SD) och Torbjörn Ekelund (L)

Örkelljunga:

Ledamöter: Theresa Rosbäck (M) och Arne Silfvergren (S)
Ersättare: Ida Blomberg (SD) och Gunnar Edvardsson (KD)


En tabell med de datum och klockslag som beredningen och direktionen har sammanträden.

Beredning

Direktionen

23 januari kl 08.30

6 febuari kl 08.30

12 mars* kl 08.30

26 mars kl 08.30

23 april kl 08.30

14 maj kl 08.30

28 maj kl 08.30

11 juni kl 08.30

19 augusti kl 08.30

27 augusti kl 08.30

10 september* kl 08.30

24 september kl 08.30

22 oktober kl 08.30

5 november kl 08.30

26 november kl 08.30

10 december kl 08.30

* utökad beredning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024