Gå till innehåll

Cisterner

Du som äger eller använder en cistern för hantering av brandfarliga varor såsom olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll görs på rätt sätt.

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i cistern omfattas av regler såväl från Naturvårdsverket som från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Söderåsens miljöförbundet utför tillsyn över hanteringen av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med utgångspunkt i naturvårdsverkets föreskrifter. Dessa föreskrifter gäller för hantering i cistern ovan mark och i mark med anslutna rör- och slangledningar samt i lösa behållare.

Både när man planerar att sätta in en cistern och när man tänker sluta använda en cistern ska man informera miljöförbundet. Hanteringen kan även omfattas av tillståndsplikt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). För mer information om denna tillståndsplikt kontakta räddningstjänsten i er kommun.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023