Gå till innehåll

Ta en cistern ur bruk

När planerar att sluta använda en cistern och ta denna ur bruk finns en del att tänka på. Dels finns det några formella krav i Naturvårdsverkets föreskrifter, dels finns det saker att tänka på för att minimera risken för framtida påverkan på omgivningen.

Saker som ska göras

Cisterner med anslutna rör- och slangledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan återfyllas med brandfarliga vätskor eller spilloljor.

Saker att tänka på

Under den tid som cisternen har varit i bruk kan det ha skett spill vid påfyllning eller tankning, om cisternen haft funktion som drivmedelslagring. Det kan under åren ha uppstått läckor. Man bör därför fundera på om det finns behov av att låta genomföra en markundersökning.

Information till miljöförbundet

Vidare gäller att du som varit ansvarig för hanteringen och nu är ansvarig för att ta cisternen ur bruk ska informera Söderåsens miljöförbund senast i samband med att cisternen tas ur bruk. Denna information skall beskriva hur cisternen med anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska omhändertas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024