Gå till innehåll

Nyhetsbrev Livsmedelkontroll
Januari 2024

Liggande papperskasse med blandade matvaror på ett träyta. 

Söderåsens miljöförbund vill informera er verksamhet vad som är på gång inom livsmedelskontrollen. Nyhetsbrevet skickas ut till alla verksamheter som är registrerade för livsmedel eller dricksvatten.

Grundavgift

Miljöförbundet tar ut en årlig grundavgift motsvarande en timme. Avgiften är en
efterdebitering av föregående års registerhållning och planeringsarbete. Faktura på grundavgiften skickas ut i februari 2024.

Om ditt företag har både en livsmedelsverksamhet och en dricksvattenverksamhet registrerad på samma fastighet betalar ni endast en grundavgift.

Avgifter för livsmedelskontroll regleras av Livsmedelsverkets föreskrift om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (LIVSFS 2021:14) samt i Kontrollförordningen EG 2017:625.

Taxan för livsmedelskontrollen är tagen i respektive kommuns kommunfullmäktige.
Mer information om avgifter finns på vår hemsida:
https://www.smfo.se/om-miljoforbundet/avgifter-och-taxor Länk till annan webbplats.

Rapportering av köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, värmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar och i fordon. Köldmedier kan ha stor påverkan på
vår miljö och omfattas därför av flera krav när det gäller tillverkning och hantering.

Finns det en köldmedieutrustning med aggregat som enskilt eller tillsammans innehåller över 14 ton CO2e på en fastighet eller i ett fordon ska en årlig rapport som visar genomförda läckagekontroller, skrotning och andra ingrepp i utrustningen lämnas till Söderåsens miljöförbund senast den 31 mars efterföljande år. Ska du
konvertera eller installera en ny utrustning som innehåller köldmedier med en sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e krävs anmälan till miljöförbundet innan installation.

Kontroller och andra ingrepp i köldmedieutrustning ska genomföras av
certifierad personal från ett certifierat företag. Certifikatens giltighet kan du kontrollera på Incert Online. Läs mer om köldmedia på vår hemsida
https://www.smfo.se/foretagare/koldmedia Länk till annan webbplats..

Krav på separat insamling av bioavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller nya regler för insamling av bioavfall/matavfall från verksamheter (och hushåll). Med bioavfall menas bland annat att biologiskt nedbrytbart avfall från livsmedelsbutiker, restauranger, livsmedelsindustrier med mera.

Bioavfallet ska nu sorteras för sig i eget kärl. Livsmedel ska separeras från förpackningen. Dispens på denna sortering ska hanteras restriktivt.

Läs mer om de nya reglerna för avfall på Naturvårdsverkets hemsida.
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/krav-pa-separat-insamling-av-bioavfall/ Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

För mer information besök vår hemsida på www.smfo.se
Du är alltid välkommen att kontakta oss på Söderåsens miljöförbund antingen via vår växel 0435–782470, boka en telefontid i vår bokningstjänst på hemsidan eller mail info@smfo.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024