Gå till innehåll

Eldning av trädgårdsavfall

Bild av en bål som brinner, tagen på natten med mörk backgrund.

Från och med 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen (2020:614).

I grunden syftar förändningen till att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. För att ta hand om ditt avfall på ett bra sätt ska du göra något av följande:

  • kompostera avfallet i din trädgård,
  • lämna det till återvinningscentralen,
  • beställa hämtning av trädgårdsavfallet från kommunens renhållningsbolag.

Miljöförbundet kommer att se över de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna och anpassa dessa till den nya lagstiftningen. Tillsvidare gäller nuvarande lokala föreskrifter, där det finns undantag för Valborgsmässaobrasa.

Vad gäller för Valborgsmässobrasa?

Söderåsens miljöförbund gör bedömningen att det inte behövs dispens för Valborgsmässobrasa.

Om det är eldningsförbud eller finns andra omständigheter, såsom till exempel hårda vindar ska eldning inte ske.

Om du blir störd av eldning

Om någon eldar ska du i första hand själv prata med personen. Om det inte hjälper kan du kontakta Söderåsens miljöförbund.

Tillsyn av eldning av trädgårds- och parkavfall kommer inte i nuläget att prioriteras av Söderåsens miljöförbund om det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön av betydande art.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024