Gå till innehåll

Säsongens första fall av fågelinfluensa i Skåne  

Två virus partiklar. 

Fågelinfluensa har konstaterats på en avelsanläggning med höns i Sjöbo kommun. Jordbruksverket har beslutat om att spärra anläggningen, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna den. Samtliga fåglar kommer att avlivas och de aktuella byggnaderna saneras. Hela Skåne klassas sedan tidigare som ett högriskområde för fågelinfluensa.

Med anledning av det konstaterade fallet har Jordbruksverket den 7 januari beslutat om restriktionszoner runt den smittade besättningen (skyddszon med 3 km radie och övervakningszon med 10 km radie). I zonerna gäller restriktioner som bland annat innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fåglar, ägg, fjäderfäkött och fjäderfägödsel. Ägg får inte heller säljas eller skänkas utan att ha passerat äggpackeri och märkts. För övriga delar av Skåne gäller regler för högriskområde.

Hjälp till att sprida information om:

  • vikten av att skydda tamfåglar från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar, viruset kan även finnas i spillning från vilda fåglar.
  • ökad vaksamhet på symtom och kontakta veterinär skyndsamt om fjäderfän och fåglar visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd
  • att vara extra noggranna att hålla ankor och gäss avskilda från hönsen och hantera dessa fåglar separat
  • att rapportera fynd av döda vilda fåglar till SVA för övervakning av sjukdomen, https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats.

Sedan tidigare gäller att hela Skåne klassas som högriskområde för fågelinfluensa. Mer om vilka restriktioner som gäller i restriktionszon och högriskområde och vilka undantag som finns samt karta över zonerna kan du hitta på Fågelinfluensa - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

 

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024