Gå till innehåll

Nyhetsbrev ålderbegränsade varor december 2023

Närbild av en vit snusdosa med några portions förpackningar.

Söderåsens miljöförbund vill informera er verksamhet vad som är på gång inom försäljningstillsynen. Nyhetsbrevet skickas ut till alla verksamheter som är anmälda för försäljning av åldersbegränsade varor.

Avgifter och efterhandsdebitering

Från 1 januari 2024 har åldersbegränsade varor nya taxor, detta innebär några förändringar för dig som företagare. Miljöförbundet kommer debitera er verksamhet i efterhand, det vill säga efter att kontrollen har utförts. Det kommer inte längre att finnas fasta årsavgifter utan debitering sker per timme utförd tid.

I kontrollen ingår förutom inspektionen, även startavgift, förberedelser inför inspektionen, efterarbete t.ex. rapportskrivning, det kan även vara granskning av inskickade handlingar eller upprättande av beslut och framtagande av avgiftsbeslut.

Grundprincipen är att kontrollmyndigheten ska ta betalt för det arbetet som utförs. Läs mer på sidan om taxa och timavgift.

Debitering kommer vanligtvis ske när ärendet avslutas, men vid längre ärenden kan debiteringen ske fler än ett tillfälle. Vid debitering kommer ni få ett beslut om att miljöförbundet kommer ta ut en avgift för kontrollen som utförts. Faktura skickas ut efter ni mottagit avgiftsbeslutet.

Debitering sker av all den tid som lagts ner i ärendet. Det finns vissa delar av kontrollen som är skattefinansierad, exempelvis utredning av obefogade klagomål, åtalsanmälan och handläggning av överklaganden. Läs mer på sidan om taxor och avgifter.

Rapport om tobaksutvecklingen

CAN har kommit med en ny rapport om tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Syftet med rapporten är att ge en bred bild av hur tobaks- och nikotinutvecklingen har sett ut i Sverige vad gäller bland annat användning, skador och tillgänglighet.

SMS-service

Söderåsens miljöförbund kommer börja att skicka ut sms. I meddelandena du får kommer det finnas en länk till aktuell information eller nyhetsbrev på vår hemsida. Läs nyhetsartiklen för mer informaiton.

Egenkontroll och skriftliga rutiner

Läkemedelsverket har tagit fram en kort film med information om egenkontroll till dig som säljer receptfria läkemedel. Läs mer på läkmedelsverkets sida om egenkontrol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.l.

E-cigaretter

Endast e-cigaretter och påfyllningsbehållare som uppfyller lagkraven får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Även försäljningen av dessa produkter ska följa lagstiftningen. För att reglerna ska följas kan en tillsynsmyndighet meddela föreläggande, förbud eller varning. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om E-cigaretter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tobaksfria nikotinprodukter

Folkhälsomyndigheten har publicerat viktig information på sin hemsida. Ni kan läsa mer: Tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du veta mer?

För mer information ring oss på 0435- 78 24 70 eller skicka ett mejl på info@smfo.se.

Contact us for more information in english

إتصل بنا لمزيد من المعلومات باللغة العربية

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 december 2023