Gå till innehåll

Information om taxa och avgifter

Bild på en grå miniräknare med pappers fakturor i bakgrunden.

Söderåsens miljöförbund vill informera dig om kommande förändring av hur vi kommer att ta betalt för tillsyn enligt miljöbalken från och med 1 januari 2024.

Ny miljötaxa 2024

Från och med den 1 januari 2024 kommer Söderåsens miljöförbund ha en ny taxa för vårt arbete inom miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige i Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga.

Avgifter för tillsyn och debitering i efterhand

Den nya taxan innebär att, med start 1 januari 2024, kommer avgift för all tillsyn av verksamheter debiteras i efterhand det vill säga efter att tillsynen har utförts. Detta gäller både för planerad tillsyn och eventuell uppföljande tillsyn. Debitering sker av all tid som lagts ner i ärendet.

I tillsynen ingår förutom själva besöket, även tid för att starta ärendet, förberedelser inför besök, efterarbete som rapportskrivning och framtagande av avgiftsbeslut. I tillsynen ingår även granskning av inskickade handlingar som kan vara årsrapporter, miljörapporter eller kompletterande handlingar efter ett besök med mera. Om det vid ett besök eller vid granskning av handlingar visat sig att vi behöver upprätta ett föreläggande eller förbud (beslut) ingår även detta som en del av tillsynen.

Debitering kommer vanligtvis ske när ärendet avslutas, men i ärenden där handläggningen blir långdragen kan debitering ske vid mer än ett tillfälle innan ärendet är avslutat.

Inför debitering skickas ett avgiftsbeslut om att miljöförbundet tar ut en avgift för tillsynen som utförts. Av beslutet framgår avgiftens storlek och hur ni gör om ni vill bestrida beloppet (överklaga beslutet). Faktura skickas ut efter mottaget avgiftsbeslut. Grundprincipen är att tillsynsmyndigheten ska ta betalt för det arbete som utförts, det vill säga för all den tid som lagts ner i ärendet. Det finns vissa delar av tillsynen som är skattefinansierad, exempelvis utredning av klagomål där arbetet inte leder till någon vidare åtgärd från vår sida (obefogade klagomål) och handläggning av överklaganden.

För att se aktuell timavgift, se taxor och avgifter.

Grundavgift

Den nya taxan innebär att miljöförbundet debiterar en grundavgift till alla verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen. Grundavgiften debiteras en gång om året och är en avgift på en timme. Grundavgiften är en avgift som miljöförbundet debiterar i efterhand för tid som lagts på verksamheten året innan med registerhållning och planering inför kommande år.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss:

Söderåsens miljöförbund

0435- 78 24 70

info@smfo.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 december 2023