Gå till innehåll

Uppmaning angående Afrikansk svinpest.

Tecknad bild med en uppmaning att inte lämna matrester i naturen. Bilden föreställer två personer, ett vildsvin och en kvarlämnad macka.

Afrikansk svinpest har konstaterats i Sverige och Jordbruksverket har utfärdat en zon med vissa restriktioner. För att förhindra fortsatt spridning uppmanas allmänheten även i andra län att vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Vad allmänheten kan göra:

  • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror från område där afrikansk svinpest finns.
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Motverka att vildsvin kommer åt matavfall i sopkärl.
  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad grishållare kan göra:

  • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
  • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
  • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djur från områden där afrikansk svinpest förekommer.
  • Om du köpt grovfoder eller halm från ett område där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin ska du kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet: foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2023