Gå till innehåll

Nytt om växtskyddsmedel - dispens och förbud

Vetefält

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för tre bekämpningsmedel som används mot oönskad växtlighet i spannmålsodlingar. Dispensen gäller för produkterna Credit Xtreme, Spectra FL och Jablo FL, tre växtskyddsmedel med det verksamma ämnet glyfosat. Dispensen gäller fram till den 15 oktober 2023. 
Kemikalieinspektionen har även lagt ett försäljningsförbud på växtskyddsmedel som innehåller cyazofamid. Användningen av produkter som innehåller cyazofamid riskerar att leda till att hälsofarliga och cancerframkallande ämnen bildas i dricksvattnet. Användning av Ranman Top, Azuleo och Sugoi som är de tre produkter med cyazofamid som finns i Sverige är tillåten fram till den 31 oktober 2023.

Skälet för den tillfälliga dispensen för Credit Xtreme, Spectra FL och Jablo FL är att den regniga sommaren har skapat ett läge som innebär akut fara för spannmålsproduktionen. Dispensen gäller för användning mot grönskott och axgroning i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre. De tre växtskyddsmedlen är sedan tidigare godkända för annan användning i jordbruket.

Skörden från odlingar där Credit Xtreme, Spectra FL och Jablo FL används får enbart gå till foder och framställning av etanol för tekniskt bruk.

Kemikalieinspektionen har även lagt ett försäljningsförbud av de tre produkter med cyazofamid som finns i Sverige, Ranman Top, Azuleo och Sugoi. Försäljningsförbudet träder i kraft den 31 augusti 2023. Användning av produkterna är tillåten fram till den 31 oktober 2023, vilket också är sista dag att lämna in produkter med cyazofamid till godkänd avfallshanterare.

Läs mer hos Kemikalieinspektionen

Växtskyddsmedel får dispens på grund av akut fara för spannmålsproduktionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kemikalieinspektionen återkallar växtskyddsmedel: Risk att hälsofarliga ämnen bildas i dricksvattnet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2023