Gå till innehåll

Nyhetsbrev åldersbegränsade varor april 2023

Närbild av en vit snusdosa med några portions förpackningar.

Söderåsens miljöförbund vill informera er verksamhet vad som är på gång inom försäljningstillsynen. Nyhetsbrevet skickas ut till alla verksamheter som är anmälda för försäljning av åldersbegränsade varor.

Tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter (vitt snus)

Varje år får alla försäljningsställen minst ett tillsynsbesök av Söderåsens miljöförbund. Butiker som ligger i närheten av skolor eller där problem tidigare har förekommit kan få tätare tillsynsbesök.

Så här går vår tillsyn till:

Vid tillsynen ber våra tillsynshandläggare att få se registreringsbeviset som du har fått efter att du anmält försäljningsstället till oss.

Tillsynshandläggare ber även att få se egenkontrollprogrammet.

Vid tillsynen kontrollerar vi bland annat marknadsföring, att du har en åldersdekal vid kassan och att märkningen på förpackningen är enligt lagstiftningen.

Vad kan hända om reglerna inte följs?

Om du som företagare inte följer reglerna kan du få en varning eller föreläggande om att du måste åtgärda bristerna. Du kan också förbjudas att sälja tobaksfria nikotinprodukter.

Det är straffbart att bryta mot vissa regler, och det innebär att du kan dömas till böter eller fängelse.

Det är därför viktigt att du som företagare har rutiner i verksamheten som säkerställer att reglerna följs.

Polismyndigheten kan ibland också delta vid tillsynsbesöken vilket preciseras i 24 och 25 § i lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Kontrollköp

Söderåsens miljöförbund har även rätt att göra kontrollköp för att se till att ålderskontroll sker vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Rökfria miljöer

Rökfria miljöer förebygger ohälsa

Rökfria utomhusmiljöer skyddar barn och unga från att börja använda tobak och stödjer personer som vill sluta röka. Rökfria miljöer bidrar också till en bra arbetsmiljö för de som arbetar där. Genom detta förebyggs ohälsa orsakad av rökning.

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna och under 2023 kommer Söderåsens Miljöförbund kontrollera att rökförbudet efterlevs i våra kommuner.

Miljöförbundet tittar bland annat på att det finns skyltar som upplyser om rökförbud, att det inte finns askkoppar som uppmanar till rökning och att det inte sker rökning i lokalen, vid entré eller på uteserveringen.

Mer information om rökfria miljöer finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Receptfria läkemedel

Information från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har publicerat en utbildningsfilm på fyra minuter om egenkontroll för handlare som ska börja sälja läkemedel eller till de handlare som inte har något stöd av centralt framtagna rutiner och egenkontrollprogram. Se filmen på Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Läkemedelsverket skickar även ut nyhetsbrev till företag. Om du vill få dessa nyhetsbrev får du gå in på Läkemedelsverkets hemsida och registrera dig. Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2023