Gå till innehåll

Nyhetsbrev Livsmedelkontroll December 2022

Liggande papperskasse med blandade matvaror på ett träyta. 

Söderåsens miljöförbund vill informera er verksamhet vad som är på gång inom livsmedelskontrollen. Nyhetsbrevet skickas ut till alla verksamheter som är registrerade för livsmedel eller dricksvatten.

Avgifter och efterhandsdebitering

Med start 1 januari 2023 så kommer miljöförbundet debitera er livsmedelsverksamhet i efterhand, det vill säga efter att kontrollen har utförts. I livsmedelskontrollen ingår förutom inspektionen, även startavgift, förberedelser inför inspektionen, efterarbete t.ex. rapportskrivning, det kan även vara granskning av inskickade handlingar eller upprättande av beslut
(föreläggande, förbud) och framtagande av avgiftsbeslut.

Grundprincipen är att kontrollmyndigheten ska ta betalt för det arbetet som utförs.

Timtaxan indexregleras varje år. År 2023 ligger timtaxan på 1332 kronor. Debitering kommer vanligtvis ske när ärendet avslutas, men vid längre ärenden kan debiteringen ske fler än ett tillfälle. Vid debitering kommer ni få
ett beslut om att miljöförbundet kommer ta ut en avgift för kontrollen som utförts. Faktura skickas ut efter ni mottagit avgiftsbeslutet.

Debitering sker av all den tid som lagts ner i ärendet med undantag för restiden.
Kontrollmyndighetens reskostnader är inräknad i timtaxan. Det finns vissa delar av kontrollen som är skattefinansierad, exempelvis utredning av obefogade klagomål, beslut om sanktionsavgift och handläggning av överklaganden.

Grundavgift

Från och med 2023 tar miljöförbundet ut en årlig grundavgift motsvarande en timme. Avgiften är en efterdebitering av föregående års registerhållning och planeringsarbete. Om ni har både en livsmedelsverksamhet och en dricksvattenverksamhet registrerad på samma fastighet betalar ni endast en grundavgift.

Kontrollavgiften blir högre för mindre livsmedelsverksamheter med kontrollfrekvens vartannat år eller var tredje år. Betalning sker då efter utförd kontroll och inte som tidigare då man delbetalade kontrollavgiften varje år. Avgifter för livsmedelskontroll regleras av Livsmedelsverkets föreskrift om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (LIVSFS 2021:14).

Taxan för livsmedelskontrollen som gäller från 1 januari 2023 är tagen i respektive kommuns kommunfullmäktige. Mer information om avgifter finns på vår hemsida: www.smfo.se -> företag -> livsmedel

Bjuv lämnar miljöförbundet

Från och med årsskiftet 2022/2023 ansvarar Bjuvs kommun för livsmedelskontrollen samt andra kontrollområden som normalt utförs av en miljöförvaltning.

Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga stannar kvar i Söderåsens miljöförbund. Där kommer kontrollen fortsätta som tidigare.

Miljöförbundet kommer gå ut med mer information till verksamheter i Bjuv.

Från och med 1 januari 2023 hänvisas ni i stället till Bjuvs kommun.

Kontaktuppgifter till Bjuvs kommun:

Telefon 042-458 50 00
E-post miljo@bjuv.se
Besöksadress: Kommunhuset, Mejerigatan 3, Bjuv

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2023