Gå till innehåll

Små avlopp

Om du ska åtgärda en äldre avloppsanläggning eller vill anlägga en ny på din fastighet, ska du ansöka om tillstånd från oss. Vi prövar sedan din ansökan och bedömer om avloppsanläggningen som du vill installera är lämplig utifrån platsen för utsläppet, miljö- och hälsoskyddskrav och anläggningens reningsförmåga.

Är din fastighet inte ansluten till det kommunala avloppsnätet, är det du som fastighetsägare som har ansvaret att avloppsvattnet från din bostad och fastighet renas. Avloppsvattnet från din fastighet får inte orsaka någon olägenhet eller skada för människors hälsa eller miljön.

Läs och tänk klart innan ansökan

Innan du ansöker om tillstånd för att åtgärda en äldre anläggning eller anlägga en ny, behöver du läsa på om olika anläggningstyper och tekniker för avloppsrening. Miljöförvaltningen informerar om vilka krav på avloppsrening som gäller utifrån platsens förutsättningar och vad du behöver tänka på inför ansökan. Däremot är det ditt ansvar att planera och välja den anläggning som du bedömer passar din fastighets förutsättningar och dina önskemål bäst.

Jämförelser av olika tekniker och avloppsanläggningar finns hos Avloppsguiden. Hos Havs- och Vattenmyndigheten finns bland annat information om platsens förutsättningar och de krav en avloppsanläggning ska uppfylla.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024